Найбільш читані статті

Поточний номер

Том 12 № 2 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-26

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО

АГРОХІМІЯ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВО

ЕКОЛОГІЯ

Переглянути всі випуски

e-ISSN: 2410-1303

Key title: Novìtnì agrotehnologìï

Abbreviated key title: Novìtnì agrotehnol.

Parallel title: Advanced agritechnologies

Рік заснування: 2013

Засновник і видавець: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітній технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України – категорія Б (накази Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 та 17.03.2020)

Галузь науки – сільськогосподарські. Спеціальності: 201 – Агрономія; 202 – Захист і карантин рослин; 162 – Біотехнології та біоінженерія

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність: 3 номери на рік

Журнал «Новітні агротехнології» підтримує політику відкритого доступу (Open Access) та використовує ліцензію Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайті видання та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Журнал розрахований на наукових співробітників, викладачів і студентів ВНЗ, аспірантів та спеціалістів сільськогосподарського виробництва