Новітні агротехнології

"Новітні агротехнології" - електронний науковий журнал

Новітні агротехнології e-ISSN 2410-1303 Key title: Novìtnì agrotehnologìï Abbreviated key title: Novìtnì agrotehnol. Parallel title: Advanced agritechnologies Рік заснування: 2013 Засновник і видавець: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітній технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 9.03.2016) Галузь науки: сільськогосподарські Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами) Періодичність: 1 раз на рік Головний редактор: М. В. Роїк До складу Редакційної колегії журналу входять відомі вітчизняні вчені Журнал «Новітні агротехнології» підтримує політику відкритого доступу (Open Access) та використовує ліцензію Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Журнал відкритий для вільного доступу. Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайті видання та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського . Журнал розрахований на наукових співробітників, викладачів і студентів ВНЗ, аспірантів та спеціалістів сільськогосподарського виробництва.