Новітні агротехнології

"Новітні агротехнології" - електронний науковий журнал Засновник: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Рік заснування: 2013 Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітній технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сілььскогосподарського виробництва Мова видання: українська, російська, англійська Періодичність: 1 раз на рік ISSN 2410-1303 (online) Фахова реєстрація у МОН України: Галузь наук: сільськогосподарські Журнал друкується (поширюється через мережу Інтернет) за рішенням Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Журнал відкритий для вільного доступу. Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайті видання та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Національної Академії наук України. Журнал розрахований на наукових співробітників, викладачів і студентів ВНЗ, аспірантів та спеціалістів сільськогосподарського виробництва.

№ 5 (2017): НОВІТНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ

Електронний науковий журнал

Зміст

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО

Формування маточних кореневищ міскантусу гігантського залежно від якості садивного матеріалу та умов вирощування PDF
В. В. Дрига
Посівні якості насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків та типи їхнього успадкування PDF
М. О. Корнєєва, Л. В. Фалатюк, Л. О. Суслик, А. Я. Мельник
Оцінка генетичного потенціалу вихідних матеріалів буряків цукрових гібридного походження в селекції ліній О-типу за формою коренеплоду PDF
М. В. Роїк, О. О. Парфенюк
Генетичний потенціал та цитоембріологічна характеристика лінійних матеріалів Beta vulgaris L. з апозиготичним способом відтворення PDF
О. І. Чередничок, О. В. Дубчак

РОСЛИННИЦТВО

Формування продуктивності біологічних форм буряків цукрових залежно від тривалості вегетаційного періоду PDF
Л. М. Карпук, С. П. Вахній, О. В. Крикунова, А. А. Павліченко
Визначання площі листкової поверхні в різних видів міскантусу розрахунковим методом PDF
В. М. Квак, О. М. Ганженко, П. Ю. Зиков, О. Б. Хіврич
Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології PDF
В. Д. Паламарчук
Ефективність агротехнологічних прийомів вирощування сочевиці PDF
О. І. Присяжнюк, Л. М. Карпук, О. В. Топчій
Особливості формування продуктивності гірчиці сарептської PDF
А. В. Юник

ЗАХИСТ РОСЛИН

Бур’яни – резерватори популяцій паразитичних видів фітонематод PDF
К. А. Калатур, Л. А. Пилипенко

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Енергетична ефективність ланки різноротаційних сівозмін PDF
С. О. Бондар