Новітні агротехнології

"Новітні агротехнології" - електронний науковий журнал Засновник: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Рік заснування: 2013 Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітній технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сілььскогосподарського виробництва Мова видання: українська, російська, англійська Періодичність: 1 раз на рік ISSN 2410-1303 (online) Фахова реєстрація у МОН України: Галузь наук: сільськогосподарські Журнал друкується (поширюється через мережу Інтернет) за рішенням Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Журнал відкритий для вільного доступу. Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайті видання та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Національної Академії наук України. Журнал розрахований на наукових співробітників, викладачів і студентів ВНЗ, аспірантів та спеціалістів сільськогосподарського виробництва.

№ 1(4) (2016): Новітні агротехнології


Обкладинка
Випуск № 1 (4) 2016