DOI: https://doi.org/10.21498/na.5.2017.122229

Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології

V. D. Palamarchuk

Анотація


Мета. Виявити особливості формування елементів структури врожаю – кількості рядів зерен та зерен у ряді – залежно від глибини загортання та розмірів фракції насіння гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

Методи. Вивчали вплив розмірів фракції насіння (мілка, середня та велика), глибини загортання насіння (4, 7 та 11 см) на кількість рядів зерен (КРЗ) та кількість зерен у ряді (КЗР) у гібридів кукурудзи трьох груп стиглості (ранньостиглої – ‘DKC 2960’ та ‘DKC 2971’, середньоранньої – ‘DKC 3472’, ‘DKC 3795’ та середньостиглої – ‘DK 315’ та ‘DKC 4082’, оригінаторами яких є компанія «Dekalb» Монсанто Україна).

Результати. Виявлено вплив умов навколишнього середовища на величину КРЗ та КЗР. Також наведено залежність кількості рядів зерен і кількості зерен в рядів від глибини загортання насіння та розмірів фракції насіння. Відмічено зростання генетичного контролю кількості рядів зерен залежно від конкретного гібриду, порівняно із досліджуваними елементами технології. Використання насіння із великими лінійними розмірами зерна, та оптимальна глибина загортання насіння 4–7 см забезпечує можливість збільшення значення кількості зерен в ряді.

Висновки. Не встановлено чіткої залежності зміни кількості рядів зерен від глибини загортання насіння та розмірів фракції насіння, це означає високий генетичних характер детермінації цієї ознаки. Кількість зерен у ряді зростала при зменшенні глибини загортання насіння і найбільше її значення було при глибині загортання 4 см. Використання середньої та крупної фракції насіння збільшувало значення кількості зерен в ряді на 0,2–2,1 шт. порівняно з дрібної фракцією насіння. Тому використання середньої та крупної фракції насіння, при глибині його загортання 4–7 см дасть змогу отримувати максимальне значення досліджуваних елементів структури врожаю гібридів кукурудзи.


Ключові слова


зерно; глибина загортання; група стиглості; фракція насіння; лінійні розміри насіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Mazur, V. A., Palamarchuk, V. D., Polishchuk, I. S., & Palamarchuk, O. D. (2017). Novitni ahrotekhnolohii u roslynnytstvi [Advanced agrotechnologies in plant growing]. Vinnytsia: FOP Rohalska I. O. [in Ukrainian]

Palamarchuk, V. D., Klymchuk, O. V., Polishchuk, I. S., Kolisnyk, O. M., & Borivskyi, A. F. (2010). Ekoloho-biolohichni ta tekhnolohichni pryntsypy vyroshchuvannia polovykh kultur [Ecological-biological and technological principles of growing field crops]. Vinnytsia: FOP Danyliuk V. H. [in Ukrainian]

Tishchenko, L. M., Kharchenko, S. O., Kharchenko, F. M. Pastushenko, M. H., & Pukha, V. M. (2011). Solving the problem of calibrating corn seeds. Khranenie i pererabotka zerna [Storage and Processing of Grain], 12, 40–41. [in Ukrainian]

Yizhyk, M. K. (2000). Silskohospodarske nasinnieznavstvo. Ch. 1. Formuvannia, budova ta vlastyvosti nasinnia [Agricultural Seed Studies. Part. 1. Formation, structure and properties of seeds]. Kharkiv: N.p. [in Ukrainian]

Kyrpa, M. Ya. (2014). Methodology of definition and normalization of seed quality (Zea mays L.) in Ukraine. Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy [Bulletin of the Institute of Agriculture of Steppe zone NAAS of Ukraine], 6, 15–21. [in Ukrainian]

Fadeev, L. V. (2014). Fullness as an obligatory condition of fine seeds. Nasinnytstvo [Seed Production], 4, 15–18. [in Russian]

Makrushyn, M. M. (1994). Nasinnieznavstvo polovykh kultur [Seed science of field crops]. Kyiv: Urozhai. [in Ukrainian]

Kyrpa, M. Ya. (2008). The extent of corn seeds and their agronomic significance. Selektsia I Nasinnitstvo [Plant Breeding and Seed Production], 96, 35–39. [in Ukrainian]

Vykhvatniuk, S. I., Hodovaniuk, M. Ye., & Havryliuk, V. M. (2012). Corn seeds: in farm conditions. Nasinnytstvo [Seed Production], 9, 15–16. [in Ukrainian]

Piven, A. S., Aneliak, M. M., & Holovashych, O. P. (2003). Improvement of the technological process of growing corn with sowing to a small depth. Biuleten instytutu zernovoho hospodarstva UAAN [Bulletin of the Institute of Grain Farming of the UAAS], 20, 31–33. [in Ukrainian]

Vovkodav, V. V. (Ed.). (2001). Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur. Vyp. 2. Zernovi, krupiani ta zernobobovi kultury [The method of state variety testing of agricultural crops. Vol. 2. Grain, cereals and leguminous plants]. Kyiv: Alefa. [in Ukrainian]

Lebid, Ye. M., Tsykov, V. S., Pashchenko, Yu. M., Dziubetskyi, B. V., & Cherchel, V. Yu. (2008). Metodyka provedennia polovykh doslidiv z kukurudzoiu [Method of conducting field experiments with corn]. Dnipropetrovsk: N.p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мазур В. А., Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Паламарчук О. Д. Новітні агротехнології у рослинництві. Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2017. 588 с.

Паламарчук В. Д., Климчук О. В., Поліщук І. С. та ін. Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур. Вінниця : ФОП Данилюк В. Г., 2010. 636 с.

Тіщенко Л. М., Харченко С. О., Марченко Ф. М. та ін. Вирішення проблеми калібрування насіння кукурудзи. Хранение и переработка зерна. 2011. №12. C. 40–41.

Їжик М. К. Сільськогосподарське насіннєзнавство : в 2 ч. Ч. 1. Формування, будова та властивості насіння. Харків, 2000. 104 с.

Кирпа М. Я. Методологія визначення і нормування якості насіння (Zea mays L.) в Україні. Бюл. Ін-ту сільського господарства степової зони НААН України. 2014. № 6. С. 15–21.

Фадеев Л. В. Обязательное условие отборных семян – выполненность. Насінництво. 2014. №4. C. 15–18.

Макрушин М. М. Насіннєзнавство польових культур. Київ : Урожай, 1994. 208 с.

Кирпа М. Я., Скотар С. О. Крупність насіння кукурудзи та її агрономічне значення. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2008. Вип. 96. С. 35–39.

Вихватнюк С. І., Годованюк М. Є., Гаврилюк В. М. Насіння кукурудзи: в умовах фермерського господарства. Насінництво. 2012. №9. C. 15–16.

Півень А. С., Анеляк М. М., Головашич О. П. Удосконалення технологічного процесу вирощування кукурудзи з посівом на малу глибину. Бюл. Ін-ту зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, 2003. Вип. 20. С. 31–33.

Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Вип. 2. Зернові, круп’яні та зернобобові культури / за ред. В. В. Вовкодав. Київ : Алефа, 2001. 65 с.

Лебідь Є. М., Циков В. С., Пащенко Ю. М. та ін. Методика проведення польових дослідів з кукурудзою. Дніпропетровськ, 2008. 27 с.

ISSN 2410-1303 (online)