Формування врожайності та якості насіння сортів сої залежно від площі живлення в Правобережному Лісостепу України

Автор(и)

  • А. В. Лемешик Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0009-0007-8696-5610
  • Н. В. Новицька Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-7645-4151

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.12.2.2024.304338

Ключові слова:

густота посівів, ширина міжрядь, норма висіву насіння, вміст білка, збір білка, вміст жиру, збір жиру

Анотація

Мета. Установити вплив ширини міжряддя й норми висіву насіння сортів сої на особливості формування їх урожайності та якості.

Методи. Дослідження проводили у 2021–2023 рр. у стаціонарній сівозміні кафедри рослинництва на полях ВП «Агрономічна дослідна станція» Національного університету біоресурсів і природокористування України (с. Пшеничне, Васильківський р-н, Київська обл.). Схема досліду: фактор А – спосіб сівби: звичайний рядковий з міжряддям 19 см; стрічковий з міжряддям 19 + 38 + 19 см; широкорядний з міжряддям 38 см; фактор В – норма висіву насіння: 450, 600 та 750 тис. шт./га.

Результати. Найвищу врожайність насіння  сорту ‘Сірелія’, і загалом максимальну по досліду, отримано за ширини міжрядь 19 + 38 + 19 см та норми висіву 750 тис. шт./га – 2,92 т/га. У сорту ‘Сайдіна’ максимум продуктивності відзначено за ширини міжрядь 19 + 38 + 19 см та норми висіву насіння 450 тис. шт./га – 2,82 т/га. Фактично це єдиний сорт сої у досліді, що забезпечив високий рівень продуктивності за низьких норм висіву. Щодо сорту ‘Вишиванка’, то загалом ефективною для нього з біологічної точки зору реалізації врожайного потенціалу була ширина міжрядь 19 + 38 + 19 см та норма 600 тис. шт./га – 2,74 т/га. У сорту ‘Жаклін’ найкращі показники врожайності отримано за ширини міжрядь 19 + 38 + 19 см та висівання нормою 750 тис. насінин/га – 2,72 т/га. Проте, для цього сорту залишалась актуальною і ширина міжрядь 19 + 19 + 19 см та норма висіву 750 тис. шт./га – 2,70 т/га. Найвищий уміст білка та жиру в насінні всіх досліджуваних сортів було отримано за умови вирощування рослин у посівах з шириною міжрядь 38 + 38 + 38 см за норми висіву 450 тис. шт./га схожих насінин:  ‘Сірелія’ – 38,2 і 24,1 %, ‘Сайдіна’ – 42,6 і 20,9 %, ‘Вишиванка’ – 39,1 і 22,6 %, ‘Жаклін’ – 38,9 і 22,9 % відповідно.

Висновки. Установлені в процесі досліджень особливості формування врожайності та якісних показників насіння сортів сої за різних варіантів поєднання способу сівби та норми висіву насіння можуть бути використані для оптимізації технології вирощування культури в умовах Правобережного Лісостепу України.

Посилання

Kalenska, S. M., Novytska, N. V., & Strykhar, A. E. (2009). Status and prospects of expansion of soybean production. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 141, 133–136. [In Ukrainian]

Kalinichenko, V. M. (2003). The influence of agroclimatic conditions on the productivity and quality of soybean grain. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 6, 98–100. [In Ukrainian]

Kaminskyi, V. (2006). Agrometeorological basis of production of legumes in Ukraine. Вulletin of Agricultural Science, 7, 20–25. [In Ukrainian]

Kobak, S., Kolisnyk, S., Serevetnyk, O., & Chorna, V. (2017). Abortion in soybeans: causes and ways to solve the problem. Offer, 6, 90–94. [In Ukrainian]

Martyniuk, O. M. (2004). Peculiarities of crop formation of leguminous crops depending on cultivation technology in the Western Forest Steppe. In The latest technologies for growing agricultural crops – into production: materials of the scientific and practical conference of young scientists and specialists (pp. 42–43). Chabany: N. p. [In Ukrainian]

Matushkin, V. O., & Moshkova, O. M. (2005). Creation and introduction of precocious, high-yielding soybean varieties in the conditions of the North-Eastern Forest Steppe of Ukraine. Bulletin of the Center for Science Provision of Agribusiness in the Kharkiv region, 1, 12–19. [In Ukrainian]

Nidzelskyi, V. A., Novytska, N. V., & Shuty, O. (2012). Direction of technological measures to stabilize soybean yields. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Ser. Agronomy, 176, 74–78. [In Ukrainian]

Osypchuk, A. M., & Osypchuk, O. S. (2011). Peculiarities of soybean crop formation. Agrobiology, 6, 45–48. [In Ukrainian]

Petrychenko, V. F., Babych, A. O., & Ivaniuk, S. V. (2006). The role of climatic factors in the formation of soybean varietal policy in the conditions of the Forest Steppe of Ukraine. Plant Breeding and Seed Production, 93, 60–67. [In Ukrainian]

Methodology of State variety testing of agricultural crops. (2024). (Vol. 3). Kyiv. [In Ukrainian]

Volkodav, V. V. (Ed.). (2000). Methodology of state variety testing of agricultural crops. Kyiv. [In Ukrainian]

Prysiazhniuk, O. I., Karazhbei, H. M., & Leshchuk, N. V. (2016). Statistical analysis of agronomic research data in the Statistica 10 package: methodological guidelines. Kyiv: Nilan-LTD. [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-26

Як цитувати

Лемешик, А. В., & Новицька, Н. В. (2024). Формування врожайності та якості насіння сортів сої залежно від площі живлення в Правобережному Лісостепу України. Новітні агротехнології, 12(2). https://doi.org/10.47414/na.12.2.2024.304338

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО