Особливості генетичної природи ЧС ліній Beta vulgaris L. та характер адаптивності до біо- та абіотичних факторів

Автор(и)

  • О. В. Дубчак Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Л. Ю. Паламарчук Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • О. І. Присяжнюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-4639-424X

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.12.2.2024.303657

Ключові слова:

селекція, буряки цукрові, генотип, адаптація, компонент, гібрид, гетерозис, продуктивність

Анотація

Мета. Вивчення генетичної природи чоловічостерильних (ЧС) ліній як материнських компонентів у процесі гібридизації, добір найліпших селекційних зразків з високим адаптивним потенціалом, установлення продуктивності одержаних однонасінних пробних гібридів на стерильній основі.

Методи. Вихідними формами були матеріали колекції сортів Верхняцької ДСС: однонасінні ЗС і ЧС лінії, отримані шляхом індивідуальних доборів з рекомбінантних форм зарубіжної генплазми та аборигенні багатонасінні запилювачі (БЗ). Застосовували сучасні методи селекції: рекомбінація, гібридизація і добір. Проводили насичувальні, аналізувальні й топкросні схрещування. Випробування селекційних матеріалів проводили за загальноприйнятими методиками.

Результати. За результатами тривалих досліджень установлена можливість створення лінійного матеріалу з продуктів розщеплення зарубіжних гібридів. На основі застосування сучасних методів селекції створено і відібрано перспективні зразки зі значною часткою цінних генотипів з високим адаптивним потенціалом і широкою генетичною основою. Завдяки донорам рекомбінантних вихідних форм створені нові лінії ЧС1–6, які навіть у стресових умовах середовища здатні проявляти високі показники продуктивності при схрещуванні з багатонасінними запилювачами різної генетичної основи.

Висновки. Проведено добір найліпших ЧС ліній за комбінаційною цінністю і толерантністю до біо- та абіотичних факторів. У рамках досліджень, з метою одержання вищого ефекту гетерозису, на основі материнських компонентів лінії ЧС1 і різних за походженням багатонасінних батьківських БЗ створені нові гібриди. Вони характеризуються комплексною стійкістю до біо- та абіотичних факторів у різних регіонах країни. За даними екологічного сортовипробування експериментальні гібриди СЦ280823 і СЦ280828 з виходом цукру 104,5 і 113,5 % до стандарту рекомендовані до державного сортовипробування.

Посилання

Kornieieva, M. O., Еrmatraut, Е. R., Chemerus, L. М., & Маsук, М. B. (2013). Ecological plasticity and productivity stability of experimental triploid sugar beet hybrids. Scientific Papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, 18, 28–34. [In Ukrainian]

Roik, M. V., Kornieieva, M. O., Dubchak, O. V., Andrieieva, L. S., & Vakulenko, P. I. (2015). Мethodical recommendations for creation of model of hybrids of sugar beet of new generation. Kyiv: ІВС&SB. [In Ukrainian]

Dubchak, O. V. (2023). Recombination features of valuable attributes of sugar beet (Beta vulgaris L.). Plant Genetic Resources, 32, 33–42. [In Ukrainian]

Tymоshеnkо, І. І., & Zаvіriukhа, P. D. (2007). Genealogy of new grades of a potato proof to biotecheskim and аbiotecheskim to the factors. In Achievement and problems of genetics, selection and biotechnology (pp. 181–190). Kуiv: Lohos. [In Ukrainian]

Andrieieva, L. S., Kornieieva, M. O., Vakulenko, P. І., & Dubchak, O. V. (2022). Performance of MS sugar beet counterparts obtained by backcrossing and simple sterile hybrids originated from the former. In Breeding, Assets, Present and Future. Education, Science, Production: Abstracts of 5th International Scientific and Practical Conference (p. 79). Kyiv. [In Ukrainian]

Kyrychеnkо, V. V., & Маkliak, Е. N. (2007). An estimation of specificity of ecological plasticity of hybrids of sunflower оlеinоvоgо such as in the complex program of adaptive selection. In Achievement and problems of genetics, selection and biotechnology (pp. 95–99). Kуiv: Lohos. [In Ukrainian]

Dubchak, O. V. (2022). Development monogerm mazers components hybrids sugar beet. In International scientific-innovations in human life: 10th International Scientific and Practical Conference (pp. 29–35). Manchester. [In Ukrainian]

Dubchak, O. V., & Palamarchuk, L. Yu. (2022). Stages of creation of sugar beet hybrids of various genetic bases and ways of investigation of their performance. Аgrobiology, 1, 15–24. [In Ukrainian]

Dubchak, O. V., Prуsiazhniuk, О. І., & Zatserkovna, N. S. (2023). Method of determination and selection of the best parent components of sugar beet hybrids (Beta vulgaris L.) by their productivity. Advanced Agritechnologies, 11(2), 11–21. doi: 10.47414/na.11.2.2023.285903

Prysiazhniuk, O. I., Klymovych, N. M., Polunina, O. V., Yevchuk, Ya. V., Tretiakova, S. O., Kononenko, L. M., … Mykhailovyn, Yu. M. (2021). Methodology and organization of scientific research in agriculture and food technologies. Vinnytsia: Nilan-LTD. [In Ukrainian]

Owen, F. V. (1942). Inheritance of cross and self-sterility and self-fertility in Beta vulgaris. Journal of Agricultural Research, 64, 12.

DSTU 2292-93. Methods of determining similarity, mono- and multi-germination, benignity. (1996). Kyiv: Derzhspozhuvstandart Ukrainu. [In Ukrainian]

Yeshchenko, V. O., Kopytko, P. H., Opryshko, V. P., & Kostogryz, P. V. (2005). Fundamentals of scientific research in agronomy. Kyiv: Diia. [In Ukrainian]

Kulik, О. (2023). Materials of results an ecological grade of test for the period 2021–2023. In 21–23. The International Conferences “Betaintercross”. Kyiv: Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS. [In Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Production volumes, yield and harvested area of agricultural crops by their types as of November 1, 2019. Retrieved from http: www.ukrstat.gov.ua [In Ukrainian]

Volkodav, V. V. (2003). Methodology of State testing of plant varieties for suitability for distribution in Ukraine. In Protection of rights to plant varieties: official bulletin (Vol. 3, Ch. 3). Кyiv: Аlfa. [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-26

Як цитувати

Дубчак, О. В., Паламарчук, Л. Ю., & Присяжнюк, О. І. (2024). Особливості генетичної природи ЧС ліній Beta vulgaris L. та характер адаптивності до біо- та абіотичних факторів. Новітні агротехнології, 12(2). https://doi.org/10.47414/na.12.2.2024.303657

Номер

Розділ

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО