Вплив добрив на родючість сірого лісового ґрунту та продуктивність буряків за різних способів вапнування

Автор(и)

  • А. С. Заришняк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0009-0006-9177-7481
  • О. П. Стрілець Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-4563-7008
  • В. Т. Саблук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6124-4346
  • Г. А. Сінчук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6623-1050
  • Н. М. Самаріна Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0009-0000-0111-3339
  • Г. С. Гончарук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0009-0004-5240-854X

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.12.2.2024.300615

Ключові слова:

добрива, дефекат, способи внесення, поживний режим, кислотність ґрунту, буряки цукрові, врожайність, збір цукру

Анотація

Мета. Дослідити вплив способів внесення азотних добрив та дефекату на родючість сірого лісового ґрунту і продуктивність буряків цукрових.

Методи. Тимчасовий польовий та аналітичний.

Результати. Наведено дані досліджень щодо ефективності вапнування та внесення мінеральних добрив в посівах буряків цукрових за вирощування на слабкокислому сірому лісовому ґрунті. Установлено комплексність впливу агрохімічних і меліоративних заходів на фізико-хімічні властивості, поживний режим сірого лісового ґрунту та продуктивність буряків цукрових.

Висновки. Найкращі фізико-хімічні властивості лісового ґрунту у шарі 0–10 см досягали за технології роздільного внесення дефекату на фоні внесення під оранку P90K90 та N90 у передпосівну культивацію: рНсол. – 6,58, Нг – 1,42 мг‑екв/100 г, сума увібраних основ – 23,7 мг-екв/100 г ґрунту, ступінь насичення основами – 94 %. Фонд рухомого фосфору і калію у сірому лісовому ґрунті залежав переважно від внесення мінеральних добрив, незначно підвищування за внесення дефекату і не залежав від технологій його застосування. Внесення під оранку N90P90K90 підвищило вміст рухомого фосфору у ґрунті порівняно з контролем без добрив на 17 мг/кг, калію – на 20 за абсолютних величин 113 та 131 мг/кг ґрунту. Застосування дефекату підвищило вміст рухомого фосфору у ґрунті порівняно з фоном мінеральних добрив – на 5–8, рухомого калію – на 4–8 мг/кг ґрунту. Найвищої біологічної продуктивності буряків цукрових на сірому лісовому ґрунті досягнуто за внесення мінеральних добрив N90P90K90 і 6 т/га дефекату у фізичній вазі з осені під оранку: врожайність коренеплодів – 51,6 т/га, цукристість – 16,6 %, збір цукру – 8,57 т/га.

Посилання

Zaryshniak A. S., & Herman, B. O. (2010). The influence of liming on the productivity of sugar beets of different forms. Sugar Beet, 2, 12–13. [In Ukrainian]

Holokha, V. V., Ponomarenko, O. O., & Kokhan, O. M. (2007). Monitoring of soils with an acidic reaction and measures to improve them using defecate. Bulletin of Sumy NAU, 10–11, 108–114. [In Ukrainian]

Ahmad, I., Ahmad, B., Ali, S., Kamran, M., Fang, H. Q., & Bilegjargal, B. (2017). Nutrients management strategies to improve yield and quality of sugar beet in semi-arid regions. Journal of Plant Nutrition, 40(15), 2109–2115. doi: 10.1080/01904167.2016.1267207

Enesi R. O., Dyck M., Chang S., Yhilakarathna M. S., Fan X., Strelkov S., & Gorin L. Yu. (2023). Liming remediates soil activity and improves crop yield and profitability – a meta-analysis. Frontiers in Agronomy, 5, 119–128. doi: 10.3389/fargo.2023.1194896

Olsson, A., Persson, L., & Olsson, S. (2019). Influence of soil characteristics on yield response to lime in sugar beet. Geoderma, 337, 1208–1217. doi: 10.1016/j.geoderma.2018.11.020

He, L. L., Huang, D. Y., Zhang, Q., Zhu, H. H., Xu, C., & Li, B. (2021). Meta-analysis of the effects of liming on soil pH and cadmium accumulation in crops. Ecotoxicology Environment, 223, 112–121. doi: 10.1016/j.ecoenv.2021.112621

Holland, J. E., Bennett, A. E., Newton, A. C., White, P. J., McKenzie, B. M., George, T. S., … Hayes, R. C. (2018). Liming impact on soils, crops and biodiversity in the UK: a review. Scientific Total Environment, 610–611, 316–332. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.020

Zaryshniak, A. S., Sypko, A. O., Strilets, O. P., Zatserkovna, N. S., Zinchenko, O. A., Sinchuk, G. A., … Mazur, G. M. (2019). Stabilization of the acid-alkaline balance of weakly acidic soils under biologization of sugar beet cultivation in the conditions of the forest-steppe of Ukraine. Bulletin of Agrarian Science, 3, 20–27. doi: 10.31073/agrovisnyk201903-03 [In Ukrainian]

Hamilton, H. A., Levesque, M., & Lessard, J. R. (1964). The residual effect of lime on crop yields, pH and other chemical characteristics of a gray wooded soil broken to different depths. Canadian Journal Soil Science, 46(1), 61–68. doi: 10.4141/cjss66-009

Hijbeek, R., Loon, M. P., Quaret, W., Boekelo, B., & Ittersum, M. K. (2021). Liming agricultural soils in Western Kenya: can long-term economic and environment benefits pay off short term investments? Agricultural Systems, 190, Article 103095. doi: 10.1016/j.agsy.2021.103095

Holland, J. E., White, P. J., Glendiling, M. J., Coulding, K. W. T., & McGrath, S. P. (2019). Yield responses of arable crops to liming – an evaluation of relationships between yields and soil pH from a long-term liming experiment. European Journal of Agronomy, 105, 176–188. doi: 10.1016/j.eja.2019.02.016

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-26

Як цитувати

Заришняк, А. С. ., Стрілець, О. П., Саблук, В. Т., Сінчук, Г. А., Самаріна, Н. М., & Гончарук, Г. С. (2024). Вплив добрив на родючість сірого лісового ґрунту та продуктивність буряків за різних способів вапнування. Новітні агротехнології, 12(2). https://doi.org/10.47414/na.12.2.2024.300615

Номер

Розділ

АГРОХІМІЯ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВО