Вплив добрив і вапнування на стан ґрунту та продуктивність буряків цукрових

Автор(и)

  • А. С. Заришняк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0009-0006-9177-7481
  • О. П. Стрілець Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-4563-7008
  • В. Т. Саблук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6124-4346
  • В. А. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9355-881X
  • Г. А. Сінчук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6623-1050
  • Н. М. Самаріна Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0009-0000-0111-3339
  • Г. М. Мазур Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0009-0006-8691-9668
  • О. В. Шикирява Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0009-0004-6766-0836

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.12.1.2024.300583

Ключові слова:

мінеральні добрива, солома, дефекат, ґрунт, поживний режим, лужно-кислотний баланс, буряки цукрові, врожайність, збір цукру

Анотація

Мета. Дослідити вплив альтернативної органо-мінеральної системи удобрення на продуктивність буряків цукрових за різних доз внесення вапна.

Методи. Короткотривалий польовий та аналітичний.

Результати. Наведено результати досліджень щодо впливу альтернативного органо-мінерального удобрення та вапнування на лужно-кислотний баланс чорнозему вилугуваного, його поживний режим та продуктивність буряків цукрових. Виявлено перспективність застосування традиційних та альтернативних добрив поєднано з дефекатом на слабкокислому ґрунті в умовах достатнього зволоження.

Висновки. Застосування під буряки цукрові N90P90K90 + 5 т/га соломи та 7,5 т/га дефекату у фізичній вазі забезпечили максимальну стабільність кислотно-лужного балансу чорнозему вилугуваного, підвищили суму ввібраних основ зі зростанням вмісту кальцію і магнію у ґрунтово-вбирному комплексі: рНсол. – 6,62, гідролітична кислотність – 1,69 мг-екв/100 г, сума увібраних основ – 28,4 мг-екв/100 г ґрунту. Внесення N90P90K90 + 5 т/га соломи та дефекату в фізичній вазі 7,5 т/га формували найвищу рухомість фосфору і калію в чорноземі вилугуваному: вміст рухомого фосфору у 0–30 см шарі – 170 мг/кг, калію – 128 з перевагою до контролю без добрив і дефекату – на 32 та 38 мг/кг ґрунту. Проведення вапнування підвищило рухомість калію у ґрунті і не впливало на вміст рухомого фосфору. Максимальної продуктивності буряків цукрових на чорноземі вилугуваному досягнуто за внесення N90P90K90 + 5 т/га соломи та 7,5 т/га дефекату у фізичній вазі або 1,5 н СаСО3 за гідролітичною кислотністю:  врожайність коренеплодів – 73,3 т/га, цукристість – 18,6 %, збір цукру – 13,6 т/га з перевагою до контролю без добрив і дефекату – відповідно на 22,7 т/га, 0,2 % та 4,3 т/га.

Посилання

Tsvey, Ya. P., & Shymanska, N. K. (2005). Sugar beet productivity and nutrient removal depending on the fertilizer system. Bulletin of Lviv State Agrarian University, 5, 205–208. [In Ukrainian]

Bagherzadeh, A., Kalat, S. M. N., & Hajian, J. (2014). Effects of Residual Wheat Straw and Nitrogen Fertilizer on Yield and Quality of Sugar Beet in a Semi-Arid Region. Sugar Tech, 16(2), 189–194. doi: 10.1007/s12355-013-0253-6

Hlisnikovsky, L., Mensik, L., Krizova, K., & Kunzova, E. (2021). The Effect of Farmyard Manure and Mineral Fertilizers on Sugar Beet Beetroot and Top Yield and Soil Chemical Parameters. Agronomy, 11, Article 133. doi: 10.3390/ agronomy11010133

Martyniuk, S., Pikuła, D., & Kozieł, M. (2019). Soil properties and productivity in two long-term crop rotations differing with respect to organic matter management on an Albic Luvisol. Scientific Report, 9, Article 1878. doi: 10.1038/s41598-018-37087-4

Holokha V. V., Ponomarenko O. O., & Kokhan O. M. (2007). Monitoring of soils with an acidic reaction and measures to improve them using defecate. Bulletin of Sumy NAU, 10–11, 108–114. [In Ukrainian]

Zaryshniak, A. S., & Herman, B. O. (2010). The influence of liming on the productivity of sugar beets of different forms. Sugar Beet, 2, 12–13. [in Ukrainian]

Ahmad, I., Ahmad, B., Ali, S., Kamran, M., Fang, H. Q., & Bilegjargal, B. (2017). Nutrients management strategies to improve yield and quality of sugar beet in semi-arid regions. Journal of Plant Nutrition, 40(15), 2109–2115. doi: 10.1080/01904167.2016.1267207

Stephen, P. C., Caroline, H. O., & Angel, J. (2011). Diversity and activity of free-living nitrogen-fixing bacteria and total bacteria in organic and conventionally managed soils. Applied Environment Microbiology, 5, 214–223. doi: 10.1128/AEM.01250-10

Dragan, M. I., Gamalei, V. I., & Liubych, V. M. (2009). Aggregate composition of gray forest soil under various agrotechnological measures. Bulletin of Agrarian Science, 2, 11–16. [In Ukrainian]

Ivanina, V. V., & Daniuk, M. S. (2022). The effect of alternative fertilization systems on the mineral nitrogen fund of the soil and productivity of sugar beets. Bulletin of Agrarian Science, 10, 1–11. doi: 10.31073/agrovisnyk202210-01 [In Ukrainian]

Zaryshniak, A. S., Sypko, A. O., Strilets, O. P., Zatserkovna, N. S., Zinchenko, O. A., Sinchuk, G. A., … Mazur, G. M. (2019). Stabilization of the acid-alkaline balance of weakly acidic soils under biologization of sugar beet cultivation in the conditions of the forest-steppe of Ukraine. Bulletin of Agrarian Science, 3, 20–27. doi: 10.31073/agrovisnyk201903-03 [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-22

Як цитувати

Заришняк, А. С., Стрілець, О. П., Саблук, В. Т., Доронін, В. А., Сінчук, Г. А., Самаріна, Н. М., Мазур, Г. М., & Шикирява, О. В. (2024). Вплив добрив і вапнування на стан ґрунту та продуктивність буряків цукрових. Новітні агротехнології, 12(1). https://doi.org/10.47414/na.12.1.2024.300583

Номер

Розділ

АГРОХІМІЯ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВО