Формування та продуктивність асиміляційного апарату рослин кукурудзи залежно від норми висіву та удобрення

Автор(и)

  • В. А. Мокрієнко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5604-442X
  • Я. О. Приндюк Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9080-3090

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.12.1.2024.297343

Ключові слова:

кукурудза, площа листя, фотосинтетичний потенціал посівів, гібрид, норма висіву

Анотація

Мета. Встановлення впливу досліджуваних елементів технології вирощування (удобрення, норми висіву насіння та гібрид), а також їх поєднання на формування та функціонування асиміляційного апарату рослин кукурудзи в умовах Лісостепу.

Методи. Дослідження проводилися протягом 2017–2019 рр. у стаціонарному досліді кафедри рослинництва ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» (с. Пшеничне, Білоцерківський р-н, Київська обл.) у зоні Лісостепу. Для досягнення цілей дослідження використовувалися різні методи: польовий, лабораторні (включали вимірювально-ваговий аналіз для встановлення біометричних параметрів росту рослин) та статистичні методи, такі як дисперсійний та порівняльно-розрахунковий аналіз.

Результати. Встановлено, що гібриди кукурудзи суттєво різнилися за показником максимальної площі листкового апарату. Гібрид ‘Сплендіс’ за роки досліджень в середньому формував 37,8 тис. м2/га листків, ‘ЄС Конкорд’ – 38,7 тис. м2/га, ‘MAS 36.A’ – 40,6 тис. м2/га, а максимальна була у посівів ‘Р8816’ – 41,5 тис. м2/га. Залежність площі листків від норми висіву кукурудзи також була істотною, оскільки в разі збільшення її від 75 до 80 тис. насінин/га цей показник зростав від 38,2 до 40,0 тис. м2/га. Встановлено, що фотосинтетичний потенціал гібридів з ФАО 250 – ‘Сплендіс’ та ‘ЄС Конкорд’ суттєво не різнився, так само, як і в гібридів з ФАО 300 – ‘MAS 36.A’ і ‘P8816’.

Висновки. Всі досліджувані чинники мали істотний вплив на формування листкового апарату, а варіація максимальної площі листя на 36,2 % залежала від чинника гібрид, на 35,5 % від удобрення та на 26,2 % від норми висіву. Окремий істотний вплив мала взаємодія гібрида з удобренням, що обумовлювало 1,3 % всіх варіацій, тоді як інші взаємодії були неістотними.

Посилання

Asanishvili, N. M. (2020). Formation and functioning of the photosynthetic system of corn plants under the influence of elements of growing technology in the Forest-Steppe. Scientific Reports of NULES of Ukraine, 4. doi: 10.31548/dopovidi2020.04.012 [In Ukrainian]

Palamarchuk, V. D., Krychkovskyi, V. Yu., Rudska, N. O., & Kolisnyk, O. M. (2023). The latest technologies for growing vegetable crops and corn using the digestate of biogas plants. Vinnytsia: Druk. [In Ukrainian]

Ivanyshyn, O. (2021). Indicators of the maize yield structure depending on the hybrid, the rate of fertilizers and microfertilizers in the conditions of the western Forest-Steppe. Young Scientist, 3, 15–19. doi: 10.32839/2304-5809/2021-3-91-4 [In Ukrainian]

Ivaniv, M. O., & Repilevskyi, D. E. (2021). Area of assimilation surface and yield of maize hybrids of different FAO groups depending on irrigation methods in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Taurian Scientific Herald, 117, 64–72. doi: 10.32851/2226-0099.2021.117.9 [In Ukrainian]

Kaminskyi, V. F., & Asanishvili, N. M. (2020). Features of growth and develop-ment of maize plants in crops and their photosynthetic activity depending on the growing technology in the Forest-Steppe. Foothill and Mountain Agriculture and Stockbreeding, 67(II), 92–112. doi: 10.32636/01308521.2020-(67)-2-6 [In Ukrainian]

Korsun, S., Buslaieva, N., & Dovbash, N. (2016). Features of photo­synthetic activity of sowings of corn for grain in conditions of pollution with lead, cadmium, and zinc. Вulletin of Agricultural Science, 1, 32–36. doi: 10.31073/agrovisnyk201601-06 [In Ukrainian]

Lavrynenko, Yu. O., Mishchenko, S. V., Marchenko, T. Yu., Piliarska, O. O., Kobyzieva, L. N., & Hrabovskyi, M. B. (2022). Photosynthetic indicators of maize hybrids depending on the density of sowing and treatment with biological products for irrigation. Agrarian Innovations, 12, 41–47. doi: 10.32848/agrar.innov.2022.12.7 [In Ukrainian]

Mazur, V. A., & Shevchenko, N. V. (2018). Formation of the leaf surface of corn hybrides depending on technological growing methods. Bioresources and Nature Management, 10(1/2), 108–114. doi: 10.31548/bio2018.01.014 [In Ukrainian]

Marchenko, T. Yu., Lavrynenko, Yu. O., Mykhalenko, I. V., & Khomenko, T. M. (2019). Biometric indices of corn hybrids of different FAO groups depending on microfertilizer treatment under irrigation conditions. Plant Varieties Studying and Protection, 15(1), 71–79. doi: 10.21498/2518-1017.15.1.2019.162486 [In Ukrainian]

Pysarenko, P. V., Biliaieva, I. M., Piliarskyi, V. H., & Piliarska, O. O. (2015). Photosynthetic potential of corn plants depending on growing conditions. Myronivka Bulletin, 1, 243–251. [In Ukrainian]

Polovyi, A. M., Kostiukievych, T. K., Tolmachova, A. V., & Zhyhailo, O. L. (2021). The impact of climatic changes on forming the corn productivity in the western forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 1, 29–36. doi: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-4 [In Ukrainian]

Totskyi, V. M., & Len, O. I. (2020). Corn hybride performance depending on fertilizers and basic tillage. Plant Breeding and Seed Production, 117, 199–205. doi: 10.30835/2413-7510.2020.207173 [In Ukrainian]

Vlashchuk, A. M., Konashchuk, O. P., Zheltova, A. H., & Kolpakova, O. S. (2016). Formation of the yield of new hybrids of corn of different groups of maturity depending on the elements of technology in the conditions of the steppe zone of Ukraine under irrigation. Irrigated Agriculture, 65, 86–89. [In Ukrainian]

Gholami, H., Ghani, A., Fard, F. R., Saharkhiz, M. J., & Hazrati H. (2019). Changes in photosynthetic pigments and uptake of some soil elements by chicory supplied with organic fertilizers. Acta Ecologica Sinica, 39(3), 250–256. doi: 10.1016/j.chnaes.2018.09.003

Matlok, N., Szostek, M., Antos, P., Gajdek, G., Gorzelany, J., Bobrecka-Jamro, D., & Balawejder, M. (2020). Effect of foliar and soil fertilization with new products based on calcinated bones on selected physiological parameters of maize plants. Applied Sciences, 10(7), Article 2579. doi: 10.3390/app10072579

Wang, J., Shi, S. H., Wang, D. Y., Sun, Y., Zhu, M. & Li, F. H. (2021). Exogenous salicylic acid ameliorates waterlogging stress damages and improves photosynthetic efficiency and antioxidative defense system in waxy corn. Photosynthetica, 59(1), 84–94. doi: 10.32615/ps.2021.031

Yue, K., Li, L., Xie, J., Fudjoe, S. K., Zhang, R., Luo, Z., & Anwar S. (2021). Nitrogen supply affects grain yield by regulating antioxidant enzyme activity and photosynthetic capacity of maize plant in the loess plateau. Agronomy, 11(6), Article 1094. doi: 10.3390/agronomy11061094

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-26

Як цитувати

Мокрієнко, В. А., & Приндюк, Я. О. (2024). Формування та продуктивність асиміляційного апарату рослин кукурудзи залежно від норми висіву та удобрення. Новітні агротехнології, 12(1). https://doi.org/10.47414/na.12.1.2024.297343

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО