Продуктивність cортів вівса посівного (Avena sativa L.) залежно від удобрення

Автор(и)

  • С. М. Каленська Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3392-837X
  • Р. В. Федів Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0009-0006-8946-358X

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.11.3.2023.288679

Ключові слова:

урожайність, технологія вирощування, кількість опадів, середньодобові температури, приріст урожайності, макроелементи, сірка

Анотація

Мета. Ідентифікувати сорти вівса посівного (Avena sativa L.) за рівнем урожайності в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України та встановити ефективність сірки в системі удобрення й особливості впливу норм внесення азоту, фосфору, калію та сірки на продуктивність культури.

Методи.  Польові дослідження  проводили в умовах ВП НУБІП України «Агрономічна дослідна станція» (Київська обл., 2021–2023 рр.) на чорноземах типових малогумусних за схемою двофакторного досліду: фактор А – сорт [‘Нептун’ (контроль); ‘Легінь Носівський’; ‘Світанок’; ‘Закат’; ‘Зубр’; ‘Альбатрос’; ‘Айворі’]; фактор В – системи удобрення. Відповідно до схеми досліду передбачалося внесення нітроамофоски (NPK) і поліфоски (N8P24K24S9). Вирівнювання дози азоту за внесення поліфоски проводили внесенням аміачної селітри. Аміачну селітру також використовували за підживлення азотом на мікростадії ВВСН 31–32.

Результати. Урожайність сортів вівса в середньому за три роки коливалася від 2,28 т/га в контрольному варіанті за вирощування сорту ‘Нептун’ до 5,54 т/га за вирощування сорту ‘Айворі’ і внесення N120P120K120S45 + N30. Прирости врожайності залежно від добрив коливалися від 0,32 до 2,83 т/га. Серед семи досліджуваних сортів вівса найбільш продуктивним виявився сорт ‘Айворі’, урожайність якого залежно від умов року й системи удобрення змінювалася від 2,38 т/га в контрольному варіанті у 2022 р. до 5,98 т/га за внесення N120P120K120S45 + N30 у 2023-му. Приріст урожайності в середньому за внесення N120P120K120S45 + N30 становив 2,73 т/га порівняно з контролем і 0,66 т/га з варіантом, де вносили еквівалентну кількість макроелементів, але без сірки. Усі сорти вівса проявляють позитивну реакцію на сірку підвищенням урожайності, але її прирости різняться на фоні різних норм унесення добрив. Прирости врожайності у сортів ‘Закат’, ‘Зубр’ мають позитивну кореляційну залежність від застосування сірки на фоні зростаючих норм унесення азоту, фосфору й калію.

Висновки. Сорти вівса характеризуються специфічною реакцію, але всі позитивно реагують на зростаючі норми добрив та введення в систему живлення сірки, яка підвищує стійкість вівса до вилягання та рівень використання азоту. Комбіноване внесення з макроелементами сірки забезпечує суттєве зростання врожайності, що обумовлено більш ефективним використанням рослинами азоту. Оптимізація азотно-сірчаного живлення забезпечує підвищення ефективності мінеральних добрив.

Посилання

Kalenska, S. (2022). Food security and innovation solutions in crop production. Plant and Soil Science, 13(2), 14–26. doi: 10.31548/agr.13(2).2022.14-26

Commoditi Outlook 2022. (2022). Retrieved from https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/WRR_Food_Full_Report_0.pdf

World Oat Production by country. Retrieved from https://www.atlasbig.com/en-us/countries-oat-production

Mut, Z., Hasan Akay, H., & Köse, O. D. E. (2018). Grain yield, quality traits and grain yield stability of local oat cultivars. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 18(1), 269–281.

Dumlupinar, Z., Kara, R., Dokuyucu, T., & Akkaya, A. (2012). Correlation and path analysis of grain yield and yield components of some Turkish oat genotypes. Pakistan Journal of Botany, 44(1), 321–325.

Đekić, V., Jelić, M., Popović, V., Đurić, N., Grčak, D., & Grčak, M. (2018). Parameters of grain yield and quality of spring oats. Proceedings of the Journal of PKB Agroekonomik Institute, 24(1–2), 81–86.

Brown, P. H., Zhao, F. J., & Dobermann, A. (2021). What is a plant nutrient? Changing definitions to advance science and innovation in plant nutrition. Plant and Soil, 476(1–2), 11–23. doi: 10.1007/s11104-021-05171-w

Devi, U., Panghaal, D., Kumar P., Sewhag M., & Kumar, P. (2019). Effect of nitrogen fertilizers on yield and quality of oats: A Review. International Journal of Chemical Studies, 7(2), 1999–2005.

Bukan, M., Maričević, M., Ikić, I., Mlinar, R., Lovrić, A., Gunjača, J., & Šarčević, H. (2015). Effect of nitrogen fertilization on grain yield and quality of hulled and hulless spring oats. Poljoprivreda, 21(1), 15–21. doi: 10.18047/poljo.21.1.3

Gao, K., Yu, Y. F., Xia, Z. T., Yang, G., Xing, Z. L., Qi, L. T., & Ling, L. Z. (2019). Response of height, dry matter accumulation and partitioning of oat (Avena sativa L.) to planting density and nitrogen in Horqin Sandy Land. Scientific Reports, 9(1), Article 7961. doi: 10.1038/s41598-019-44501-y

May, W. E., Mohr, R. M., Lafond, G. P., Johnston, A. M., & Craig Stevenson, F. (2004). Effect of nitrogen, seeding date and cultivar on oat quality and yield in the eastern Canadian prairies. Canadian Journal of Plant Science, 84(4), 1025–1036. doi: 1B0.4141/P04-044

Tomple, B. M., & Hwan, J. I. (2018). Enhancing Seed Productivity and Feed Value of Oats (Avena sativa L.) with Different Seeding Rate and Nitrogen Fertilizing Levels in Gyeongbuk Area. Journal of Agriculture & Life Science, 52, 61–72. doi: 10.14397/jals.2018.52.6.61

Kaur, G., & Goyal, M. (2017). Effect of growth stages and fertility levels on growth, yield and quality of fodder oats (Avena sativa L.). Journal of Applied and Natural Science, 9, 1287–1296. doi: 10.31018/jans.v9i3.1355

Batsmanova, L., Taran, N., Konotop, Y., Kalenska, S., & Novytska, N. (2020). Use of a colloidal solution of metal and metal oxide-containing nanoparticles as fertilizer for increasing soybean productivity. Journal of Central European Agriculture, 21(2), 311–319. doi: 10.5513/JCEA01/21.2.2414

Huza, R., Duda, M., Kadar, R., Racz, I., & Ceclan, A. (2017). The influence of technological factors on yield and quality of spring oats at ARDS Turda. Research Journal of Agricultural Science, 49(1), 80–84.

Wang, S., Wang, Y., Schnug, E., Haneklaus, S., & Fleckenstein, J. (2002). Effects of Nitrogen and Sulphur Fertilization on Oats Yield and Quality and Digestibility, Nitrogen and Sulphur Metabolism by Sheep in the Inner Mongolia Steppes of China. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 62, 95–202. doi: 10.1023/A:1015592423948

Mahmoud, R. M., Rezaq, H. L., Mhmood, T., & Al-Jayashi. Effect Agricultural Sulfur and Nitrogen on Growth and Yield Stressed Oat (Avena sativa L.). Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(1), 6073–6079.

Rozhkov, A. O. (Ed). (2016). Research case in agronomy. Book 1: Theoretical aspects of the research case. Kharkiv: Maidan. [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Каленська, С. М., & Федів, Р. В. (2023). Продуктивність cортів вівса посівного (Avena sativa L.) залежно від удобрення. Новітні агротехнології, 11(3). https://doi.org/10.47414/na.11.3.2023.288679

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО