Вплив органо-мінеральних систем удобрення і структури сівозмін на стан гумусу чорнозему вилугуваного

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.11.2.2023.284680

Ключові слова:

удобрення, сівозміна, гумус, чорнозем вилугуваний

Анотація

Мета. Дослідити вплив органо-мінеральних систем удобрення та структури сівозмін на трансформацію органічної речовини та стан гумусу в чорноземі вилугуваному.

Методи. Довготривалий польовий та аналітичний.

Результати. Наведено дані досліджень щодо обсягів надходження органічної речовини у ґрунт, її гуміфікації та впливу на вміст гумусу в чорноземі вилугуваному залежно від систем удобрення й структури сівозмін. Установлено, що за мінеральної системи удобрення вміст гумусу у ґрунті був найнижчим і супроводжувався негативною сезонною динамікою. Стабільність вмісту гумусу у ґрунті забезпечили традиційна та альтернативні органо-мінеральні системи удобрення.

Висновки. Вміст гумусу в чорноземі вилугуваному залежав переважно від системи удобрення й незначно залежав від структури сівозмін. Внесення упродовж 20 років під буряки цукрові N90Ρ90Κ90 + солома + сидерат або N48,8Ρ45Κ55 + побічна продукція + сидерат на 1 га сівозміни забезпечило найвищий вміст гумусу у ґрунті: у шарі 0–30 см – 4,04–4,07 %, 30–50 см – 3,79–3,81 %, що було вищим порівняно із фоном мінеральних добрив – на 0,18–0,20 % та 0,06–0,08 % відповідно. Альтернативна органо-мінеральна система удобрення стабілізувала вміст гумусу в ґрунті на рівні традиційної на основі гною системи удобрення. За мінеральної системи удобрення вміст гумусу у ґрунті на кінець вегетації зменшився в сівозмінах порівняно з вихідним показником – на 0,02–0,03 %, за органо-мінеральних систем удобрення – навпаки зростав на 0,02–0,04 %. У підорному 30–50 см шарі вміст гумусу залишався стабільним. Альтернативна з внесенням мінеральних добрив, соломи та сидерату система удобрення мала найвищий стабілізаційний вплив на стан гумусу ґрунту. Внесення N90Ρ90Κ90 + солома + сидерат забезпечило найвищі обсяги надходження органічної речовини у ґрунт у сівозмінах – 3,55–3,57 т/га та супроводжувалось високими коефіцієнтами її гуміфікації: у сівозміні з двома полями сої – 22 %, за передпопередників ячмінь – горох – 41 %, горох – вико-овес – 44 %. Вплив структури сівозмін на стан гумусу в чорноземному вилугуваному визначено неістотним.

Посилання

Degtyarov, V. V. (2011). Humus of chernozems of the Forest Steppe and Steppe of Ukraine. Kharkiv: Maidan. [In Ukrainian]

Zaryshniak, A. S., Baliuk, S. A., Lisovyi, M. V., & Komarista, A. V. (2012). Balance of humus and nutrients in the soils of Ukraine. Bulletin of Agrarian Science, 1, 28–32. [In Ukrainian]

Lisovyi, M. V., & Komarysta, A. V. (2008). Balance of humus and nutrients in the soils of the steppe zone of Ukraine. Herald of Agrarian Science of the Southern Region, 3, 25–28. [In Ukrainian]

Tarariko, O. G., Grekov, V. O., & Datsko, L. V. (2011). Mechanisms and technologies of soil fertility control. Bulletin of Agrarian Science, 11, 16–19. [In Ukrainian]

Lemke, R. L., Van den Bygaart, A. J., Campbell, C. A., Lafond, G. P., & Grant, B. (2010). (2010). Crop residue removal and fertilizer N: effects on soil organic carbon in a long-term crop rotation experiment on a Udic Boroll. Agriculture Ecosystem Environment, 135(1–2), 42–51. Doi: 10.1016/j.agee.2009.08.010

Yang, Z. C., Zhao, N., Huang, F., & Lv, Y. Z. (2015). Long-term effects of different organic and inorganic fertilizer treatments on soil organic carbon sequestration and crop yields on the North China Plain. Soil and Tillage Research, 146, 47–52. doi: 10.1016/j.still.2014.06.011

Mader, P. (2004). Soil fertility in sustainable farming systems. Journal оf the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, 1, 37–40.

Huanga, T., Yanga, H., Huanga, C., & Ju, X. (2018). Effects of nitrogen management and straw return on soil organic carbon sequestration and aggregate-associated carbon. European Journal of Soil Science, 69(5), 913–923. Doi: 10.1111/ejss.12700

Tsvey, Ya. P., & Kasyanchuk, F. P. (2004). Use of harvest mustard when growing sugar beets. Sugar Beet, 3, 14–15. [In Ukrainian]

Balaev, A. D., & Tonkha, O. L. (2014). Restoration of the fertility of forest-steppe chernozems in modern agriculture. Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, 195(1), 14–19. [In Ukrainian]

Poliovyi, V. M. (2007). Optimization of fertilization systems in modern agriculture. Rivne: Volyn amulets. [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-17

Як цитувати

Іваніна, В. В., & Табачук, О. О. (2023). Вплив органо-мінеральних систем удобрення і структури сівозмін на стан гумусу чорнозему вилугуваного. Новітні агротехнології, 11(2). https://doi.org/10.47414/na.11.2.2023.284680

Номер

Розділ

АГРОХІМІЯ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВО