Формування вегетативної маси верби залежно від сортових особливостей і виду садивного матеріалу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.11.1.2023.279859

Ключові слова:

сорт, пагони, живці, біометричні показники, висота рослин, діаметр стебел

Анотація

Мета. Виявити закономірності формування структури наземної фітомаси та оцінити якісні та кількісні показники компонентів фітомаси біоенергетичної верби залежно від сортових особливостей та виду садивного матеріалу.

Методи. Польові досліди проводили на дослідному полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (с. Ксаверівка 2, Київська обл.), яке розміщене в зоні нестійкого зволоження центральної частини Правобережного Лісостепу України. Живці та пагони заготовлювали восени та зберігали за різних способів до садіння. Навесні після висаджування садивного матеріалу у відкритий ґрунт визначали біометричні показники верби – висоту рослин, діаметр стебел та їх кількість щомісячно в динаміці в одні і ті ж самі дати упродовж трьох років вегетації. Дослідження проводили з двома видами верби: тритичинкова (Salix triandra L.) сорт ‘Панфильська’ та прутовидна (S. viminalis L.) сорт ‘Збруч’ на рослинах першого (2019–2021 рр.), другого (2020–2022 рр.) та третього (2021–2022 рр.) років вегетації.

Результати. Інтенсивність наростання вегетативної маси верби, від чого залежить і вихід садивного матеріалу – живців або пагонів, зумовлено як її висотою, так і діаметром стебел та їх кількістю. Доведено, що біометричні показники – висота рослин, діаметр стебел та кількість продуктивних стебел були більшими в прутовидної верби соту ‘Збруч’, ніж у тритичинкової сорту ‘Панфильська’. Так, у другому році вегетації на першу дату обліку (навесні) висота рослин, отриманих з живців сорту ‘Панфильська’, становила 136,3 см, а восени на 21 вересня – 242,8 см, а сорту ‘Збруч’ на ці ж дати обліку вона була більшою на 12,4 та 13,5 см відповідно. Аналогічна залежність виявлена за садіння пагонів. Доцільно зазначити, що в межах одного сорту закономірної достовірної різниці з висоти рослин залежно від виду садивного матеріалу не виявлено. У третьому році вегетації отримано аналогічну залежність висоти рослин від сортових особливостей. У середньому за 2021–2022 рр. за садіння верби живцями сорту ‘Збруч’ висота рослин навесні становила 276,1 см, а сорту ‘Панфильська’ вона була меншою на 20 см і становила 256,1 см, восени висота стебел була більшою у сорту ‘Збруч’ також на 20 см. Приріст висоти рослин залежно від років вегетації найбільшим був у першому році вегетації порівняно з другим і третім роками. Погодні умови в період вегетації впливали на висоту рослин, але в усі роки вона була більшою як за садіння живців, так і пагонів сорту ‘Збруч’, ніж сорту ‘Панфильська’. Не виявлено істотної різниці з товщини (діаметру) стебел верби та їх кількості залежно від сортових особливостей та виду садивного матеріалу – живців та пагонів в усі роки вегетації.

Висновки. Висота рослин та товщина стебел верби в динаміці залежала від сортових особливостей. За садіння прутовидної верби сорту ‘Збруч’ живцями та пагонами приріст висоти та діаметр стебел був більшим, ніж тритичинкової верби сорту ‘Панфильська’ як на початку вегетації – навесні, так і восени. За три роки другого та третього років вегетації істотної різниці з висоти рослин, їх товщини (діаметру) та кількості пагонів залежно від сортових особливостей та виду садивного матеріалу – живців та пагонів – не виявлено.

Посилання

Energy willow is the basis of the world energy solid fuel culture. (2014). Housing and communal economy of Ukraine, 9, 17–18. [In Ukrainian]

Law of Ukraine No. 1391-VI “On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding Promotion of the Production and Use of Biological Fuels”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-17 [In Ukrainian]

Fuchylo, Ya. D., & Sbytna, M. V. (2017). Willows of Ukraine: biology, ecology, use (2nd ed., rev. аnd enl.). Kyiv: Comprint. [In Ukrainian]

Ivakhiv, V. (2012). Energy willow as a solution for small cities of Ukraine. Ukrainian Energy Industry, 12, 7. [In Ukrainian]

Roik, M. V., Kurylo, V. L., Humentyk, M. Ya., & Kvak, V. M. (2010). Bioenergy crops for biofuel production. Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy, 7, 12–17. [In Ukrainian]

Geletukha, G. G., Zheliezna, T. A., Oliinyk, Ye. M., & Geletukha, А. I. (2013). Prospects for electricity generation from biomass in Ukraine. Industrial Heat Engineering, 35(6), 67–75. [In russian]

Roik, M. V., Humentyk, M. Ya., & Mamaysur, V. V. (2013). Prospects for growing energy willow for the production of solid biofuel. Bioenergy, 2, 18–19. [In Ukrainian]

Energy willow is an ecologically clean biofuel of the 21st century. (2012). Agricultural Machinery News, 1, 18–20. [In Ukrainian]

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. (2021). State register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine in 2021. Kyiv: N.p. [In Ukrainian]

Sinchenko, V. M. (2018). Research methodology of energy plantations of willows and poplars. Kyiv: Comprint. [In Ukrainian]

Fisher, R. A. (2006). Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Як цитувати

Данюк, Ю. С., Орлов, С. Д., & Доронін, В. В. (2023). Формування вегетативної маси верби залежно від сортових особливостей і виду садивного матеріалу. Новітні агротехнології, 11(1). https://doi.org/10.47414/na.11.1.2023.279859

Номер

Розділ

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО