Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення і ланки сівозміни

Автор(и)

  • В. В. Іваніна Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-9471-114X
  • І. М. Коротенко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5279-4717

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.11.1.2023.277356

Ключові слова:

чорнозем вилугуваний, гумус, елементи живлення, добрива, ланка сівозміни

Анотація

Мета. Вивчити стан гумусу, фонд рухомого фосфору і калію в чорноземі вилугуваному залежно від систем удобрення та введення до зернових ланок сівозміни бобового компонента.

Методи. Довготривалий польовий та аналітичний.

Результати. Наведено дані досліджень щодо вмісту гумусу, рухомих форм фосфору і калію в чорноземі вилугуваному за різних систем удобрення у зернових ланках сівозміни. Установлено, що запаси гумусу, фонд рухомого фосфору і калію у ґрунті істотно зростали за поєднаного застосування органічних та мінеральних добрив і незначно залежали від ланок сівозміни. Внесення лише мінеральних добрив поступалось органо-мінеральній системі удобрення за впливом на ключові показники родючості чорнозему вилугуваного.

Висновки. Застосування мінеральних добрив в обох зернових ланках супроводжувалось підвищенням вмісту гумусу у шарі 0–30 см на 0,02–0,05 % порівняно з контролем без добрив. При цьому за внесення на 1 га сівозміни доз добрив N33,3Р13,3К20 та N50P20K30 у ланці з горохом зростання вмісту гумусу до контролю без добрив було незначно вищим порівняно з ланкою, де вирощували вівсяницю – відповідно на 0,02 та 0,01 %. Максимальний вміст гумусу в чорноземі вилугуваному досягався за внесення N50P20K30 + сидерат + побічна продукція на 1 га сівозміни: у шарі 0–30 см – 4,06 %, шарі 30–40 см – 3,86 % з перевищенням контролю без добрив – відповідно на 0,13 % та 0,02 %. Фонд рухомого фосфору і калію в чорноземі вилугуваному залежав переважно від системи удобрення. Вміст рухомого фосфору і калію в чорноземі вилугуваному визначено максимальним у ланці з горохом за застосування органо-мінеральної системи удобрення (N50P20K30 + сидерат + побічна продукція): у шарі 0–30 см – 138 і 103 мг/кг, шарі 30–40 см – 116 і 67 з перевищенням контролю без добрив – відповідно на 18 і 25 та 7 і 5 мг/кг ґрунту. Поєднане внесення мінеральних і органічних добрив істотно збільшило обсяги надходження фосфору і калію в ґрунт, що забезпечило найвищий вміст їх мобільних форм. Внесення мінеральних добрив істотно поступались органо-мінеральній системі удобрення за впливом на фонд рухомого фосфору і калію у ґрунті. Введення бобового компонента до зернової ланки сівозміни не впливало істотно на показники родючості ґрунту.

Посилання

Zaryshniak, A. S., Baliuk, S. A., Lisovyi, M. V., & Komarista, A. V. (2012). The balance of humus and nutrients in the soils of Ukraine. Bulletin of Agrarian Science, 1, 28–32. [In Ukrainian]

Martyniuk, S., Pikuła, D., & Kozieł, M. (2019). Soil properties and productivity in two long-term crop rotations differing with respect to organic matter management on an Albic Luvisol. Scientific Report, 9, Article 1878. doi: 10.1038/s41598-018-37087-4

Tsvei, Ya. P. (2014). Soil fertility and crop rotation productivity. Kyiv: Komprint. [In Ukrainian]

Saiko, V. F. (2008). Scientific foundations of agriculture in the context of climate change. Bulletin of Agrarian Science, 11, 5–10. [In Ukrainian]

Wang, X., & Xing, Yi. (2016). Effects of Mulching and Nitrogen on Soil Nitrate-N Distribution, Leaching and Nitrogen Use Efficiency of Maize (Zea mays L.). PLoS One, 11(8), Article e0161612. doi: 10.1371/journal.pone.0161612

Palmer, J., Thorburn, P. J., Biggs, J. S., Dominati, E. J., Probert, M. E., Meier, E. A., … Parton, W. J. (2017). Nitrogen Cycling from Increased Soil Organic Carbon Contributes Both Positively and Negatively to Ecosystem Services in Wheat Agro-Ecosystems. Front Plant Science, 8, Article 731. doi: 10.3389/fpls.2017.00731

Lemke, R. L., Vanden-Bygaart, A. J., Campbell, C. A., Lafond, G. P., & Grant, B. (2010). Crop residue removal and fertilizer N: effects on soil organic carbon in a long-term crop rotation experiment on a Udic Boroll. Agriculture Ecosystem Environment, 135, 42–51. doi: 10.1016/j.agee.2009.08.010

Petrović, B., Đurić, S., Vasić, M., Tunguz, V., & Pokluda, R. (2018). Effect of Bean Cultivars on Soil Microorganisms. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(1), 0155–0160. doi: 10.11118/actaun201866010155

Lori, M., Symanczik, S., Mäder, P., Efosa, N., Jaenicke, S., Buegger, F., Tresch, S., Goesmann, A., & Gattinger, A. (2018). Distinct Nitrogen Provisioning From Organic Amendments in Soil as Influenced by Farming System and Water Regime. Environment Science, 6. doi: 10.3389/fenvs.2018.00040

Isbell, F., Craven, D., Connolly, J., Loreau, M., Schmid, B., Beierkuhnlein, C., … Eisenhauer, N. (2015). Biodiversity increases the resistance of ecosystem productivity to climate extremes. Nature, 526, 574–577. doi: 10.1038/nature15374

Schütz, L., Gattinger, A., Meier, M., Müller, A., Boller, T., Mäder, P., & Mathimaran, N. (2018). Improving crop yield and nutrient use efficiency via biofertilization – a global meta-analysis. Frontiers in Plant Science, 8, Article 2204. doi: 10.3389/fpls.2017.02204

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Як цитувати

Іваніна, В. В., & Коротенко, І. М. (2023). Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення і ланки сівозміни . Новітні агротехнології, 11(1). https://doi.org/10.47414/na.11.1.2023.277356

Номер

Розділ

АГРОХІМІЯ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВО