Регулятори росту у підвищенні продуктивності буряків цукрових

Автор(и)

  • V. V. Ivanina Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • R. M. Shapovalenko Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • Yu. P. Dubovyi Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.7.2019.204810

Ключові слова:

регулятор рост, буряки цукрові, хлорофіл, продуктивність

Анотація

Мета. Вивчити вплив регулятора росту «НаноМінераліс» на динаміку росту, врожайність та технологічну якість коренеплодів буряків цукрових залежно від способів застосування.

Методи. Тимчасовий польовий, аналітичний, статистичний.

Результати. Наведено результати досліджень щодо впливу способів застосування регулятора росту «НаноМінераліс» на динаміку росту рослин, синтез хлорофілу в листкових пластинках, урожайність та технологічну якість коренеплодів буряків цукрових. Встановлено, що регулятор росту сприяв синтезу хлорофілу, посилив динаміку росту і розвитку рослин, підвищив продуктивність буряків цукрових, що супроводжувалось зменшенням цукристості коренеплодів та стабільністю їх технологічної якості.

Висновки. Застосування регулятора росту «НаноМінераліс» підвищило вміст хлорофілу в листкових пластинках буряків цукрових порівняно з контролем без регулятора росту у липні – на 0,12–0,19%, серпні – на 0,08–0,20%, вересні – на 0,03–0,09%. У гібрида Ромул вміст хлорофілу порівняно з гібридом Злука визначено вищим упродовж вегетації за обробки насіння – на 0,17–0,29%, посівів – на 0,15–0,28%. Найкращу динаміку наростання маси коренеплоду спостерігали за вирощування гібрида Ромул та дворазового застосування «НаноМінераліс»: маса коренеплоду у липні – 302 г, серпні – 553, вересні – 631 з перевищенням до гібрида Злука – відповідно на 48, 75 та 65, до контролю без регулятора росту – на 56, 77 та 79 г/рослину. Обробка насіння поєднано з позакореневим внесенням «НаноМінераліс» у фазі змикання листків у рядку забезпечило найвищу продуктивність у посівах гібрида Ромул: врожайність коренеплодів – 62,7 т/га, цукристість – 15,9%, збір цукру – 9,93 т/га з перевищенням до гібрида Злука за врожайністю – на 6,5 т/га, збором цукру – на 1,32 т/га, до контролю без регулятора росту – відповідно на 8,2 та 0,98 т/га. Технологічна якість коренеплодів незначно залежала від застосування регулятора росту і визначалась переважно вибором гібрида. За вирощування гібрида Ромул вміст калію в коренеплодах був вищим – на 0,34–0,38 мг-екв./100 г, альфа-амінного азоту – на 0,16–0,17 мг-екв./100 г сирої ваги, що збільшувало втрати цукру в мелясі порівняно з гібридом Злука на 0,03–0,04%.

Посилання

Gomaa, M. A., Kandil, E. E., & Hassan, Y. I. (2019). Sugar Beet Yield and Quality as Affected by Growth Regulators, Mineral and Bio-Fertilization in Nubaria Region. ASEJ, 40(3), 142–158. doi: 10.21608/asejaiqjsae.2019.46963

Ponomarenko, S. P. (1998). Ukrainian plant growth regulators. In Elementy rehuliatsii v roslynnytstvi [Elements of regulation in crop production] (pp. 10–18). Kyiv: Kompas. [in Ukrainian]

Ponomarenko, S. P. (1999). Regulyatory rosta rasteniy na osnove N-oksidov proizvodnykh piridina (fiziko-khimicheskie svoystva i biologicheskaya aktivnost) [Plant growth regulators based on N-oxides of pyridine derivatives (physicochemical properties and biological activity)]. Kyiv: Tekhnika. [in Russian]

Bulygin, S. Yu., Demishev, L. F., Doronin, V. A., Zarishnyak, A. S., Pashchenko, Ya. V., Turovskiy, Yu. E., … Yakovenko, M. M. (2007). Mikroelementy v sel’skom khozyaystve [Microelements in agriculture]. S. Yu. Bulygin (Ed.). (3rd ed., rev.). Dnipropetrovsk: Sіch. [in Russian]

Abdelaal, K. A. (2015). Pivotal role of bio and mineral fertilizer combinations on morphological, anatomical and yield characters of sugar beet plant (Beta vulgaris L.). Middle East J. Agric. Res., 4(4), 717–734.

Abdelaal, K. A., & Tawfik, S. F. (2015). Response of sugar beet plant (Beta vulgaris L.) to mineral nitrogen fertilization and bio-Fertilizers. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 4(9), 677–688.

Hoffmann, C. M., & Kenter, C. (2018). Yield Potential of Sugar Beet – Have We Hit the Ceiling? Front Plant Sci., 9, 289. doi: 10.3389/fpls.2018.00289

Nguyen, С. T., Dang, L. H., Nguyen, D. T., Tran, K. P., Giang, B. L., & Tran, N. Q. (2019). Effect of GA3 and Gly Plant Growth Regulators on Productivity and Sugar Content of Sugarcane. Agriculture, 9(7), 136. doi: 10.3390/agriculture9070136

Amin, G. A., Badr, E. A., & Afifi, M. H. (2013). Root yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris L.) in response to biofertilizer and foliar application with micronutrients. World Appl. Sci. J., 27(11), 1385–1389. doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.27.11.13732

EL-gamal, I. S., Abd El-Aal, M. M. M., El-Desouky, S. A., Khedr, Z. M., & Abo Shady, K. A. (2016). Effect of some Growth Substances on Growth, Chemical Compositions and Root Yield Productivity of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Plant. Middle East J. Agric. Res., 5(2), 171–185.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО