Вплив добрив на врожайність та якість зерна сорго зернового

Автор(и)

  • V. V. Ivanina Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • K. L. Pashynska Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • M. V. Kostashchuk Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.7.2019.204801

Ключові слова:

добрива, сорго зернове, врожайність, якість зерна

Анотація

Мета. Вивчити вплив мінеральної та альтернативної органо-мінеральної систем удобрення на врожайність та якість зерна сорго зернового.

Методи. Польовий, аналітичний і статистичний.

Результати. Наведено результати досліджень щодо впливу доз мінеральних добрив та поєднаного їх внесення з соломою пшениці озимої на врожайність та якість зерна сорго зернового. Установлено, що в умовах достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному легкосуглинковому застосування добрив істотно підвищувало врожайність і якість зерна сорго зернового.

Висновки. Застосування добрив посилило ріст і розвиток листкової поверхні рослин сорго зернового. За внесення добрив площа листків у фазі викидання волоті становила 0,23–0,27 м2/рослину, повної стиглості – 0,15–0,17 з перевищенням до контролю без добрив – відповідно на 0,01–0,05 та 0,01–0,03 м2/рослину. Максимальну листкову поверхню спостерігали у фазі викидання волоті за внесення мінеральних добрив N120Р120К120 або їх поєднання з 4 т/га соломи: площа листкової поверхні – 0,26 та 0,27 м2/рослину, відповідно. Застосування добрив під сорго зернове в умовах достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному легкосуглинковому підвищило врожайність зерна порівняно з контролем без добрив на 12–39 %. Найвищої харчової продуктивності сорго зернового досягали за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення (солома 4 т/га + N120Р120К120): врожайність зерна – 8,5 т/га з перевищенням до дози добрив N120Р120К120 – на 0,6 т/га, контролю без добрив – на 2,4 т/га. Застосування добрив істотно покращило якість зерна сорго зернового, збільшивши вміст білка в зерні на 0,5–1,8 %, жиру – на 0,08–0,20 % на суху речовину, масу 1000 зерен – на 1,6–4,9 г. Найвищу якість зерна спостерігали за внесення солома 4 т/га + N120Р120К120: маса 1000 зерен – 33,0 г, вміст білка в зерні – 12,1 %, жиру – 3,59 % на суху речовину.

Посилання

Karazhbei, H. M. (2012). Status and prospects of grain sorghum in Ukraine. Selekciâ i nasìnnictvo [Plant Breeding and Seed Production], 101, 37–42. doi: 10.30835/2413-7510.2012.59749 [in Ukrainian]

Wortmann, C. S., Ferguson, R. B., Hergert, G. W., Shapiro, C. A., & Shaver, T. M. (2013). Nutrient management suggestion for grain sorghum. Retrieved from https://agronomy.unl.edu/faculty/ferguson/g1669.pdf

Kuh, M. V., & Sreda, V. I. (2014). The effect of fertilizer on the yield of sorghum grain. Zernovoe hozâjstvo Rossii [Grain Economy of Russia], 3, 21–27 [in Russian]

Melaku, N. D., Bayu, W., Ziadat, F., Strohmeier, S., Zucca, C., Tefera, M. L., Ayalew, B., & Klik, A. (2018). Effect of nitrogen fertilizer rate and timing on sorghum productivity in Ethiopian highland Vertisols. Arch. Agron. Soil Sci., 64(4), 480–491. doi: 10.1080/03650340.2017.1362558

Bazaliy, V. V., Boyko, M. O., Almashova, V. S., & Onischenko, S. O. (2015). Crop production aspects and agro-ecological principles of grain sorghum cultivation in the South of Ukraine. Tavrìjsʹkij Naukovij Vìsnik [Tavria Scientific Bulletin], 91, 3–6. [in Ukrainian]

Hospodarenko, H. M., & Klimovych, P. V. (2006). The response of grain sorghum to fertilizer on podzol chernozem. Zbirnyk naukovykh prats Luganskogo NAU [Collection of scientific works of Luhansk NAU], 69, 20–25 [in Ukrainian]

Dereje, G., Bogale, T., Raghavaiah, C. V., Walelegn, B., & Chavhan, A. B. (2016). On- farm productivity response of rainfed grain Sorghum (Sorghum bicolor L.) to integrated nutrient supply system in Assosa Zone, Western Ethiopia, East Africa. Int. J. Life Sci., 4(2), 169–175.

Tonitto, C., & Ricker-Gilbert, J. E. (2016). Nutrient management in African sorghum cropping systems: applying meta-analysis to assess yield and profitability. Agron. Sustain. Dev., 36(1), 10. dоі: 10.1007/s13593-015-0336-8

Bayu, W., Rethman, N. F. G., Hammes, P. S., & Alemu, G. (2006). Effects of Farmyard Manure and Inorganic Fertilizers on Sorghum Growth, Yield, and Nitrogen Use in a Semi-Arid Area of Ethiopia. J. Plant Nutr., 29(2), 391–407. dоі: 10.1080/01904160500320962

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО