Стан гумусу чорнозему вилугуваного та післядія добрив за тривалого їх застосування у зернових ланках сівозміни

Автор(и)

  • R. V. Ivanina Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • Yu. P. Dubovyi Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • S. M. Senchuk Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.7.2019.204798

Ключові слова:

гумус, ланки сівозміни, добрива, післядія, чорнозем вилугуваний

Анотація

Мета. Дослідити стан гумусу та ефективну родючість чорнозему вилугуваного у післядії вирощування культур за тривалого понад 40 років застосування органічних і мінеральних добрив у зернових ланках сівозміни.

Методи. Довготривалий польовий та аналітичний.

Результати. Наведено результати досліджень щодо впливу 40-річного внесення органічних і мінеральних добрив на стан гумусу чорнозему вилугуваного та продуктивність культур у зернових ланках сівозмін, які вирощували у післядії добрив. За застосування традиційної та альтернативної органо-мінеральних систем удобрення визначено вміст гумусу в орному 0–30 см та підорному 30–40 см шарах ґрунту. Встановлено тісні зв’язки між станом гумусу чорнозему вилугуваного, врожайністю сільськогосподарських культур та системою застосування добрив.

Висновки. Найвищої інтенсивності процесів гумусоутворення в чорноземі вилугуваному досягнуто за 40-річного внесення добрив (N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни) у плодозмінній сівозміні: вміст гумусу в шарі 0–30 см – 3,52 %, 30–40 см – 3,28 % з перевищенням до контролю без добрив – на 0,36 % та 0,22 %. У зерно-просапній сівозміні зазначена система удобрення супроводжувалась зменшенням вмісту гумусу в орному шарі на 0,07 %, підорному – на 0,02 %. Зниження інтенсивності гумусоутворення спостерігали за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення (N43Р43К43 + побічна продукція). Порівняно з традиційним на основі гною внесенням мінеральних добрив вміст гумусу в шарі 0–30 см зменшився на 0,10 %, 30–40 см – на 0,02 % за абсолютного вмісту – відповідно 3,42 % та 3,26 %. Вирощування у плодозмінній сівозміні конюшини та ячменю ярого за післядії органічних і мінеральних добрив супроводжувалось істотним підвищенням врожайності обох культур – відповідно на 14,7–16,0 та 0,82–1,04 т/га, тоді як у зерно-просапній сівозміні – лише зростанням врожайності ячменю ярого на 0,98–1,00 т/га. Вика яра у зерно-просапній сівозміні не реагувала на післядію добрив. Найвищу врожайність конюшини та ячменю ярого отримали у післядії внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі – відповідно 33 та 3,45–3,56 т/га.

Посилання

Zarishniak, A. S., Baliuk, S. A., Lisovyi, M. V., & Komarista, A. V. (2012). Balance of humus and nutrients in soils of Ukraine. Vìsn. Agrar. Nauki [Вulletin of Agricultural Science], 1, 28–32. [in Ukrainian]

Schütz, L., Gattinger, A., Meier, M., Muller, A., Boller, T., & Mäder, P. (2018). Improving crop yield and nutrient use efficiency via biofertilization – a global meta-analysis. Front. Plant Sci., 8, 2204. doi: 10.3389/fpls.2017.02204

Ivanina, V. V. (2016). Biologizatsia udobrenia kultur u sivozminakh [Biologization of crop fertilization in crop rotation]. Kyiv: Komprynt. [in Ukrainian]

Martyniuk, S., Pikuła, D., & Kozieł, M. (2019). Soil properties and productivity in two long-term crop rotations differing with respect to organic matter management on an Albic Luvisol. Sci. Rep., 9(1), 1878. doi: 10.1038/s41598-018-37087-4

Blanchet, G., Gavazov, K., Bragazza, L., & Sinaj, S. (2016). Responses of soil properties and crop yields to different inorganic and organic amendments in a Swiss conventional farming system. Agr. Ecosyst. Environ., 230, 116–126. doi: 10.1016/j.agee.2016.05.032.

Venkatesh, M. S., Hazra, K. K., Ghosh, P. K., Ganeshamurthy, A. N.,Khuswah, B. L., Ali, M., Singh, J., & Mathur, R. S. (2017). Long-term effect of crop rotation and nutrient management on soil-plant nutrient cycling and nutrient budgeting in Indo-Gangetic plains of India. Arch. Agron. Soil Sci., 63(14), 2007–2022. doi: 10.1080/03650340.2017.1320392

Palmer, J., Thorburn, P., Biggs, J., Dominati, E., Probert, M., Meier, E., … Parton, W. (2017). Nitrogen Cycling from Increased Soil Organic Carbon Contributes Both Positively and Negatively to Ecosystem Services in Wheat Agro-Ecosystems. Front. Plant Sci., 8, 731. doi: 10.3389/fpls.2017.00731

Lemke, R. L., Bygaart, A. J., Campbell, C. A., Lafond, G. P., & Grant, B. (2010). Crop residue removal and fertilizer N: effects on soil organic carbon in a long-term crop rotation experiment on a Udic Boroll. Agric. Ecosyst. Environ, 135, 42–51. doi: 10.1016/j.agee.2009.08.010

Zarishniak, A. S., Ivanina, V. V., & Kolibabchuk, T. V. (2012). Transformation of carbon in podzolic black soil under different fertilization systems of grain-beet crop rotation. Vìsn. Agrar. Nauki [Вulletin of Agricultural Science], 8, 12–17. [in Ukrainian]

Lori, M., Symanczik, S., Mäder, M., Efosa, N., Jaenicke, S., Buegger, F., Tresch, S., Goesmann, A., & Gattinger, A. (2018). Distinct Nitrogen Provisioning From Organic Amendments in Soil as Influenced by Farming System and Water Regime. Front. Environ. Sci., 6, 33–40. doi: 10.3389/fenvs.2018.00040

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО