Моніторинг родючості чорнозему слабосолонцюватого в залежності від системи удобрення та обробітку ґрунту у сівозмінах

Автор(и)

  • Ya. P. Tsvei Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • M. S. Miroshnychenko Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • M. O. Kisilievska Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

DOI:

https://doi.org/10.47414/na.7.2019.204792

Ключові слова:

агрохімічний стан, елементи живлення, лужногідролізований азот, рухомий фосфор, обмінний калій, основний обробіток, комбінований обробіток, оранка.

Анотація

Мета. Встановити та обґрунтувати залежність родючості чорнозему слабосолонцюватого від системи удобрення та обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах в зоні недостатнього зволоження Лівобережного Лісостепу України.

Методи. Польовий, лабораторний, статистичний.

Результати. Дослідження показали, що за використання органо-мінеральної системи удобрення 6,5 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 вміст гумусу у плодозмінній та зернопаропросапній сівозміні становить в орному шарі 4,74 і 4,55 %, що перевищує неудобрений фон на 0,88 та 1,01 %, використання комбінованого обробітку ґрунту підтримує кількість гумусу на рівні 4,51 %. Вміст лужногідролізованого азоту за внесення на 1 га сівозмінної площі N46,2P33,7K33,7 + післяжнивні рештки досягав 149 мг/кг ґрунту, у плодозмінній сівозміні та 158 мг/кг за оранки та 153 мг/кг за комбінованого обробітку. У варіанті сівозміни, де застосовували заорювання післяжнивних решток + N46,2P33,7K33,7 кількість мінерального азоту складала на фоні оранки 23,0 мг/кг, комбінованого обробітку – 22,1 мг/кг ґрунту, що було більше на 58,7 % та 62,9 % відповідно до початку входження у сівозміну, а порівняно з неудобреним фоном – на 6,8 і 7,8 мг/кг ґрунту. Вміст сполук рухомого фосфору на кінець 10-ї ротації при внесенні післяжнивних решток + N46,2P33,7K33,7 у зернопаропросапній сівозміні за комбінованого обробітку був на рівні 49 мг/кг та 43 мг/кг за оранки, вміст обмінного калію при внесенні за ротацію зернопаропросапної сівозміни N33,7P33,7K33,7 + 6,5 т/га гною + післяжнивні рештки збільшився при комбінованому обробітку до 135 мг/кг та до 140 мг/кг ґрунту за використання оранки.

Висновки. Відповідно, використання органо-мінеральної системи удобрення сівозміни дає змогу підтримувати вміст гумусу у короткоротаційних сівозмінах на рівні 4,74 %, лужногідролізованого азоту в межах 155 мг/кг, мінерального 23 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору 45 мг/кг, а обмінного калію 135 мг/кг, що вказує на позитивний ефект застосування органо-мінеральної системи удобрення в збереженні родючості чорнозему слабосолонцюватого у плодозмінній та зернопаропросапній короткоротаційних сівозмінах.

Посилання

Kiryushin, V. I. (2019). The management of soil fertility and productivity of agrocenoses in adaptive-landscape farming systems. Eurasian Soil, 52(9), 1137–1145. doi: 10.1134/S1064229319070068

Milić, S., Ninkov, J., Zeremski, T., Latković, D., Šeremešić, S., Radovanović, V., & Žarković, B. (2019). Soil fertility and phosphorus fractions in a calcareous chernozem after a long-term field experiment. Geoderma, 339(1), 9–19. doi: 10.1016/j.geoderma.2018.12.017

Tsyliuryk, O. I. (2019). Systema mulchuvalnoho obrobitku gruntu v sivozminakh Pivnichnoho Stepu [The system of mulching tillage in rotations of the Northern Steppe]. Lviv–Dnipro: Novyi Svit-2000. [in Ukrainian]

Bulyhin, S. Yu., Velychko, V. A., & Demydenko, O. V. (2016). Ahrohenez chornozemu [Agrogenesis of chornozem]. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian]

Zaryshniak, A. S., Tsvei, Ya. P., & Ivanina, V. V. (2015). Optymizatsiia udobrennia ta rodiuchosti gruntu v sivozminakh [Optimization of fertilizers and soil fertility in crop rotations]. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian]

Ivanina, V. V. (2016). Biolohizatsiia udobrennia kultur u sivozminakh [Biologization of crops fertilizations in crop rotation]. Kyiv: TsP «Komprynt». [in Ukrainian]

Tsvey, Ya. P., Ivanina, V. V., & Lenshyn, A. H. (2017). Formation of chernozem fertility in short grain-sugar beet crop rotations. Sakharnaya svekla [Sugar Beet], 7, 18–20. [in Russian]

Zavalin, A. A., Dridiger, V. K., Belobrov, V. P., & Yudin, S. A. (2018). Nitrogen in chernozems under traditional and direct seeding cropping systems: a review. Eurasian Soil Sci., 51(12), 1497–1506. doi: 10.1134/S1064229318120141

Medinski, T., Freese, D., & Reitz, T. (2018). Changes in soil phosphorus balance and phosphorus-use efficiency under long-term fertilization conducted on agriculturally used chernozem in Germany. Can. J. Soil Sci., 98(4), 650–662. doi: 10.1139/cjss-2018-0061

Fatieiev, A. I., Martynenko, V. M., & Sobko, M. G. (2016). Crop productivity in crop rotations and removal of nutrients under different fertilizer systems and soil tillage. Vìsn. Agrar. Nauki [Вulletin of Agricultural Science], 3, 11–14. doi: 10.31073/agrovisnyk201603-02 [in Ukrainian]

Pavuk, I. A. (2018). Circulation and balance of nutrients in alternative fertilizaton systems for sugar beet. Vìsn. Agrar. Nauki [Вulletin of Agricultural Science], 3, 79–83. doi: 10.31073/agrovisnyk201803-14 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЗЕМЛЕРОБСТВО