DOI: https://doi.org/10.21498/na.6.2018.165362

Забур’яненість посівів пшениці озимої в короткоротаційній зернопросапній сівозміні

Ya. P. Tsvei, M. V. Tyshchenko, O. V. Denysenko

Анотація


Мета. Установити особливості формування забур’яненості посівів пшениці озимої залежно від способів обробітку ґрунту та системи удобрення в умовах короткоротаційної зернопросапної сівозміни.

Методи. Дослідження проводили у довготривалому стаціонарному досліді Веселоподільської дослідно-селекційної станції в короткоротаційній сівозміні (частка зернових – 75 %, просапних – 25 %) із різними системами обробітку ґрунту та удобрення.

Результати. Забур’яненість посівів пшениці озимої в короткоротаційній сівозміні на час збирання культури залежала як від системи удобрення, так і способів обробітку ґрунту. Зокрема, у варіантах без застосування добрив найбільша рясність бур’янів спостерігалася за проведення плоскорізного обробітку ґрунту – 46,8 шт./м2, тимчасом як за оранки – 34,2, за комбінованого обробітку – 25,5 шт./м2. За внесення добрив забур’яненість посівів  істотно знижується: на фоні 6,25 т/га гною + N45P45K45 рясність бур’янів за плоскорізного обробітку ґрунту зменшилася порівняно з неудобреним варіантом на 5,5 шт./м2, за оранки – на 4,6, за комбінованого обробітку – на 3,8 шт./м2 до 41,3; 31,7 та 21,7 шт./м2 відповідно. Видовий склад бур’янів значною мірою залежить від системи удобрення культури та способу обробітку ґрунту. У структурі бур’янового компонента домінували  рутка лікарська (Fumaria officinalis L.) і кучерявець Софії (Descurainia sophia L.), частки яких у загальній кількості всіх бур’янів залежно від способів основного обробітку ґрунту і системи удобрення в сівозміні становили 13,0–37,8 і 10,6–33,0 % відповідно. У варіанті, де заорювали післяжнивні рештки на фоні внесення 6,25 т/га гною + N45P45K45 під пшеницю озиму спостерігалося зменшення видового складу бур’янів.

Висновки. На період збирання найбільшу забур’яненість посівів пшениці озимої на неудобрених фонах відзначено за проведення плоскорізного обробітку ґрунту – 46,8 шт./м2. За використання органо-мінеральної системи удобрення (6,25 т/га гною + післяжнивні рештки + N33,8Р33,8К33,8) та проведення комбінованого обробітку ґрунту рясність бур’янів у посівах пшениці озимої становила 18,1 шт./м2, за оранки – 37,1, за плоскорізного обробітку – 38,9 шт./м2. На час збирання пшениці озимої у її посівах зафіксовано 11 видів бур’янів. У варіантах, де заорювали післяжнивні рештки на фоні внесення 6,25 т/га гною + N33,8P33,8K33,8 і N45P45K45 під пшеницю озиму і проводили комбінований обробіток ґрунту спостерігалося зменшення видового складу бур’янів.


Ключові слова


пшениця озима; рясність бур’янів; видовий склад бур’янів; спосіб обробітку ґрунту; система удобрення; післяжнивні рештки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivashchenko, O. O. (2018). Herbology: priorities and prospects. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 3, 2–3. [in Ukrainian]

Zakharenko, V. A. (2009). Resource saving in plant protection. Zaŝita i karantin rastenij [Plant Protection and Quarantine], 11, 4–9. [in Russian]

Rahman, M. M. (2017). Weed management in conservation agriculture. Adv. Plants Agric. Res., 7(3), 301–302. doi: 10.15406/apar.2017.07.00257

Nichols, V., Verulst, N., Cox, R., & Govaerts, B. (2015). Weed dynamics and conservation agriculture principles. Field Crops Res., 183, 56–68. doi: 10.1016/j.fcr.2015.07.012

Barshtein, L. A., Shkarednyi, I. S., & Yakymenko, V. M. (2002). Sivozminy, obrobitok gruntu ta udobrennia v zonakh buriakosiiannia [Crop rotation, soil cultivation and fertilization in beet-growing zones]. Kyiv: Tenar. [in Ukrainian]

Tsvei, Ya. P., & Boichuk, O. V. (2012). Soil cultivation and weed infestation of winter wheat crops. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 8, 4–6. [in Ukrainian]

Tanchyk, S. P., & Kosolap, S. M. (2004). Weed infestation of winter wheat as affected by soil tillage system and preceding crop. In Problemy burianiv i shliakhy znyzhennia zaburianenosti ornykh zemel: mater. IV nauk.-teor. konf. UNTH [Problems of weeds and ways to reduce the disturbance of arable land: materials IV scientific and theoretical Conf. of the Ukrainian Scientific Society of Herbologists] (pp. 211–213). March 3–4, 2004, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Zuza, V. S., & Hutianskyi, R. A. (2018). A new approach to weed infestation of crops. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 3, 4–6. [in Ukrainian]

Kurdiukova, O. M., & Tyshchuk, O. P. (2018). Overwinter weeds and features of improving their control in crops. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 4–5, 5–7. [in Ukrainian]

Manko, Yu. P. (2018). Method of long-term estimated forecast of weeds. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 3, 14–16. [in Ukrainian]

Lebid, Ye. M., Tsykov, V. S., Matiukha, L. P. et al. (2008). Metodyka provedennia polovykh doslidiv po vyznachenniu zaburianenosti ta efektyvnosti zasobiv yikh kontroliuvannia v ahrotsenozakh [The technique of conducting field experiments to determine weed infestation of crops and the efficiency of weed control in agrocentoses] (pp. 5–7). Dnipropetrovsk: N.p. [in Ukrainian]

Burda, R. I., Vlasova, N. L., Myrovska, N. V., & Tkach, Ye. D. (2004). Naukovi nazvy burianiv [Scientific names of weeds]. Kyiv: Koloobih. [in Ukrainian]

Stupakov, V. P. (1984). Dovidnyk po burianakh [Weed reference book]. Kyiv: Urozhai. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Іващенко О. О. Гербологія – пріоритети і перспективи. Карантин і захист рослин. 2018. № 3. С. 2–3.

Захаренко В. А. Ресурсосбережение в защите растений. Защита и карантин растений. 2009. № 11. С. 4–9.

Rahman M. M. Weed management in conservation agriculture. Adv. Plants Agric. Res. 2017. Vol. 7, Iss. 3. P. 301–302. doi: 10.15406/apar.2017.07.00257

Nichols V., Verulst N., Cox R., Govaerts B. Weed dynamics and conservation agriculture principles. Field Crops Res. 2015. Vol. 183. P. 56–68. doi: 10.1016/j.fcr.2015.07.012

Барштейн Л. А., Шкаредний І. С., Якименко В. М. Сівозміни, обробіток ґрунту та удобрення в зонах бурякосіяння. Київ : Тенар, 2002. 488 с.

Цвей Я. П., Бойчук О. В. Обробіток ґрунту і забур’яненість посівів пшениці озимої. Карантин і захист рослин. 2012. № 8. С. 4–6.

Танчик С. П., Косолап С. М. Забур’яненість озимої пшениці залежно від системи обробітку ґрунту та попередників. Проблеми бур’янів і шляхи зниження забур’яненості орних земель : матер. IV наук.-теор. конф. УНТГ (м. Київ, 3–4 березня 2004 р.). Київ : Колообіг, 2004. С. 211–213.

Зуза В. С., Гутянський Р. А. Новий підхід до типів забур’яненості посівів. Карантин і захист рослин. 2018. № 3. С. 4–6.

Курдюкова О. М., Тищук О. П. Зимуючі бур’яни та особливості удосконалення їх контролю в посівах. Карантин і захист рослин. 2018. № 4–5. С. 5–7.

Манько Ю. П. Методика довгострокового розрахункового прогнозу сходів бур’янів. Карантин і захист рослин. 2018. № 3. С. 14–16.

Лебідь Є. М., Циков В. С., Матюха Л. П. та ін. Методика проведення польових дослідів по визначенню забур’яненості та ефективності засобів їх контролювання в агроценозах. Дніпропетровськ, 2008. С. 5–7.

Бурда Р. І., Власова Н. Л., Мировська Н. В., Ткач Є. Д. Наукові назви бур’янів. Київ : Колообіг, 2004. 94 с.

Ступаков В. П. Довідник по бур’янах. Київ : Урожай, 1984. 192 с.

ISSN 2410-1303 (online)