Формування продуктивності біологічних форм буряків цукрових залежно від тривалості вегетаційного періоду

Автор(и)

  • L. M. Karpuk Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • S. P. Vachnii Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • O. V. Krykunova Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • A. A. Pavlichenko Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/na.5.2017.122222

Ключові слова:

буряки цукрові, біологічні форми, тривалість вегетаційного періоду, врожайність, цукристість, збір цукру

Анотація

Мета. Визначити продуктивність біологічних форм буряків цукрових залежно від тривалості вегетаційного періоду.

Методи. Польовий, візуальний, вимірювально-ваговий, математично-статистичний.

Результати. Густота стояння рослин перед збиранням врожаю обох біологічних форм буряків цукрових була майже однаковою: диплоїдних – 105,9–106,9, триплоїдних – 105,6–107,0 тис./га (НІР0,05 біологічна форма = 0,56 тис./га). Збільшення тривалості вегетації буряків цукрових забезпечувало істотний приріст урожайності коренеплодів. Найвищу врожайність коренеплодів обох біологічних форм одержано за тривалості вегетації 201 доба, тобто за найпізнішого строку збирання – 10 листопада, яка в диплоїдних і триплоїдних біологічних форм становила 59,2 і 59,9 т/га відповідно, що на 6,3 та 6,8 т/га більше, ніж за тривалості періоду вегетації 161 доба – за збирання буряків у перший строк – 30 вересня. Приріст урожайності гібридів вітчизняної селекції впродовж жовтня був інтенсивнішим, ніж гібридів зарубіжної. Цукристість коренеплодів диплоїдних форм за тривалості вегетації 161 доба – збирання 30 вересня становила 15,1 %, 191 доба – збирання 30 жовтня – 15,3 %, 201 доба – збирання 10 листопада – 15,6 %; у триплоїдних форм – 14,9, 15,2 та 15,5 % відповідно (НІР0,05 строк збирання = 0,15 %). Показник збору цукру більше залежить від біологічних форм буряків, ніж від ґрунтово-кліматичних умов їх вирощування. Аналогічна залежність спостерігається й залежно від генотипу гібридів.

Висновки. Збiльшення тривалocтi вегетацiї бурякiв цукрoвих забезпечує icтoтний приріст урoжайнocтi та цукриcтocтi кoренеплoдiв oбoх бioлoгiчних фoрм. За вегетацiйнoгo перioду 191 дoба (збiльшення на 30 дiб) – другий cтрoк збирання, забезпечувалoся пiдвищення врoжайнocтi кoренеплoдiв диплoїдних та триплoїдних фoрм на 5,0 т/га пoрiвнянo з тривалicтю вегетацiї 161 дoба. Пiдвищення врoжайнocтi та цукриcтocтi забезпечилo oтримання дoдаткoвoгo збoру цукру бioлoгiчних форм – на 0,9 та 1,0 т/га вiдпoвiднo. Прoдoвження вегетацiї дo 10 лиcтoпада (201 дoба) такoж cприялo значнoму прирocту врoжайнocтi як диплoїднoї, так i триплoїднoї фoрми бурякiв, пoрiвнянo з другим cтрoкoм. Приріст урoжайнocтi кoренеплoдiв диплoїдних фoрм cтанoвила 1,3 т/га, триплoїдних – 1,7 т/га. Отже, прoдoвження вегетацiї бурякiв цукрoвих в ociннiй перioд на 30–40 дiб є oдним з ocнoвних резервiв збiльшення врoжайнocтi кoренеплoдiв, пiдвищення цукриcтocтi та збoру цукру з гектара. Проте, перенеcення збирання на такий пiзнiй cтрoк в зoнi неcтiйкoгo звoлoження Правoбережнoгo Лicocтепу є ризикoваним.

Посилання

Movsisyan, E. M., & Gabrielyan, I. A. (1970). Effect of leaf feeding of sugar beet with microelements on nitrogen assimilation and root yield. Agrokhimiya [Agrochemistry], 3, 92–94. [in Russian]

Karpuk, L. M. (2013). Effect of harvesting date on productivity of biological forms of sugar beet. Sakharnaya svekla [Sugar beet], 8, 45–48. [in Russian]

Karpuk, L. M. (2013). Productivity of hybrids as affected by biological forms of sugar beet. Nauk. pracì Ìnst. bìoenerg. kult. cukrov. burâkìv [Scientific papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet], 17(1), 140–145. [in Ukrainian]

Karpuk, L. M., Vakhnii, S. P., Krykunova, O. V., Kykalo, M. M., & Polishchuk, V. V. (2015). Productivity of sugar beet as affected by hydrothermal conditions of growing season. Agrobìologìâ [Agrobiology], 2, 23–28. [in Ukrainian]

Zubenko, V. F. (Ed.). (2005). Sveklovodstvo [Sugar beet growing]. Кiev: Alfa-stevia LTD. [in Russian]

Fomenko, A. A., & Shapoval, N. P. (1983). Reserve of increase in productivity. Sakharnaya svekla [Sugar beet], 12, 18–19. [in Russian]

Kornienko, A. V., Povalyukhin, M. I., & Parfenov, A. M. (1999). The optimal time for harvesting. Sakharnaya svekla [Sugar beet], 8, 13–14. [in Russian]

Moroz, O. V., Horobets, A. M., & Smirnykh, V. M. (2012). The optimal terms of harvesting and transportation of sugar beet are the reserve of high yield of sugar beet. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 5, 4–5. [in Ukrainian]

Ermantraut, E. R., & Umrykhin, N. L. (2006). Effect of nutrition status and harvesting date on the production of MS hybrids. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 6, 18–19. [in Ukrainian]

Roik, M. V., & Hizbullin, N. H. (Eds.). (2014). Metodyka provedennia doslidzhen u buriakivnytstvi [Methods of study management in sugar beet growing]. Kyiv: FOP Korzun D. Yu. [in Ukrainian]

Metodika opredeleniya polevoy vskhozhesti semyan sakharnoy svekly [The methodology of the determination of seed germination in sugar beet]. (1986). Kiev: VNIS. [in Russian]

Buriaky tsukrovi. Metody vyznachannia hustoty stoiannia roslyn ta vrozhainosti: DTSU 4982:2008 [Sugar beet. Methods of determining the plant density and yield: State Standart 4982:2008]. (2008). Kyiv: Derzhstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

Fisher, R. A. (2006). Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

Karpuk, L. M., Vachnii, S. P., Krykunova, O. V., & Pavlichenko, A. A. (2017). Формування продуктивності біологічних форм буряків цукрових залежно від тривалості вегетаційного періоду. Новітні агротехнології, (5), 5–5. https://doi.org/10.21498/na.5.2017.122222

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО