Посівні якості насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків та типи їхнього успадкування

Автор(и)

  • М. O. Kornieieva Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • L. V. Falatiuk Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • L. O. Suslyk Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • A. Ya. Melnyk Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/na.5.2017.122130

Ключові слова:

енергія проростання, схожість насіння, маса 1000 насінин, оцінка домінантності, гібридне насіння, тип успадкування

Анотація

Мета. Визначити фенотиповий ступінь домінування енергії проростання, схожості насіння та маси 1000 насінин у гібридів цукрових буряків закріплювачів стерильності, отриманих за діалельною схемою, та типи успадкування цих ознак у потомстві.

Методи. До аналізу було залучено 5 ліній закріплювачів стерильності, відібраних за комплексом господарсько-цінних ознак та 20 їх діалельних гібридів. Схрещування проводили на ділянках вільного перезапилення за повною діалельною схемою, посівні якості насіння визначали за ДСТУ 2292-93. Ступінь фенотипового прояву кількісних ознак (оцінка домінантності hp) порівняно з батьківськими формами визначали за формулою G. M. Beil,  R. E. Atkins.

Результати. Визначено складові посівної якості насіння у закріплювачів стерильності й визначено перспективні для подальшої селекції лінії. Кращими лініями за енергією проростання визнано лінії ОТ 1 та ОТ 4, за схожістю – ОТ 3 та ОТ 4. Проведено розподіл діалельних гібридів за типом успадкування ознак. За енергією проростання вони розподілилися таким чином: депресія і проміжне успадкування – по 25 %, позитивне і від’ємне домінування – по 20 %, наддомінування – 10 %. За схожістю насіння спостережено аналогічну тенденцію; за масою 1000 насінин 40 % гібридів проявили гетерозис.

Висновок. Посівні якості гібридного насіння поєднують спадкові властивості обох батьківських компонентів. Переважаючим типом успадковування енергії проростання і схожості насіння є депресія та від’ємне домінування, маси 1000 насінин – депресія і наддомінування. У прямих і зворотних гібридів виявлено вплив реципрокних ефектів на фенотиповий прояв складових посівної якості насіння, що має значення під час створення джерел поліпшених ознак чи рекомбінатних форм як нових вихідних матеріалів.

Посилання

Roik, M. V., & Kornieieva, M. O. (2016). Sugar beet breeding: directions, methods and strategy of development. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 6, 7–9. [in Ukrainian]

Bioadaptive technology of growing sugar beet – to the fields. Recommendations on the bioadaptive technology of spring soil treatment, sowing and tending crops of sugar beet. (2011). Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 3, 8–11. [in Ukrainian]

Redko, V. V. (1994). Osoblyvosti ontohenezu ta formuvannia produktyvnosti tsukrovykh buriakiv i soniashnyku [Features of ontogenesis and productivity formation in sugar beet and sunflower]. Kyiv: UkrISTEI. [in Ukrainian]

Berezhko, S. M. (1971). Inheritance of some features in single-seeded tetraploid sugar beet. In Voprosy genetiki, selektsii i tsitologii sakharnoy svekly [Issues of genetics, breeding and cytology of sugar beet] (pp. 75–86). Kiev: VNIS. [in Ukrainian]

Babyazh, I. A., & Negovskiy, N. A. (1971). On some reasons of different germination of sugar beet seeds. In Voprosy genetiki, selektsii i tsitologii sakharnoy svekly [Issues of genetics, breeding and cytology of sugar beet] (pp. 274–277). Kiev: VNIS. [in Ukrainian]

Bolelova, Z. A., & Kirsanova, Yu. V. (1981). Genetic and cytoembryological aspects of the viability of sugar beet seeds. In Geneticheskie issledovaniya sakharnoy svekly [Genetic studies of sugar beet] (pp. 108–114). Kiev: VNIS. [in Ukrainian]

Kornieieva, M. O., & Vlasiuk, M. V. (2003). Genetic control of seed germination in CMS sugar beet hybrids. Fakt. eksp. evol. org. [Factors in experimental evolution of organisms], 1, 278–283. [in Ukrainian]

Kornieieva, M. O., & Nenka, O. V. (2012). Genetic analysis of sugar beet pollinators of Uman breeding in terms of germination vigour. Nauk. pracì Ìnst. bìoenerg. kulʹt. cukrov. burâkìv [Scientific Papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet], 16, 113–118. [in Ukrainian]

Nenka, M. M., Nenka, O. V., & Kornieieva, M. O. (2012). Genetic determination of seeds of the topcross hybrids of sugar beet. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva [Collection of scientific papers of Uman National University of Horticulture], 80(1), 83–90. [in Ukrainian]

Makarushyn, M. M., Sozinov, O. O., Makrushyna, Ye. M., & Sozinov, I. O. (1996). Henetyka silskohospodarskykh roslyn [Genetics of agricultural plants]. Kyiv: Urozhai. [in Ukrainian]

Marushyn, M. M., & Makrushyna, Ye. M. (2011). Nasinnytstvo [Seed Production]. Simferopol: Arial. [in Ukrainian]

Beil, G. M., & Atkins, R. E. (1965). Inheritance of quantitative characters in grain sorghum. Iowa State J. Sci., 39(3), 165–179.

Hayman, B. I. (1954). The Theory and Analysis of Diallel Crosses. Genetics, 39(6), 789–809.

Nasinnia tsukrovykh buriakiv. Metody vyznachennia skhozhosti, odnorostkovosti ta dobroiakisnosti: DSTU 2292-93 [Sugar beet seeds: Methods of determination of germination, monogermity and quality: State Standard of Ukraine DSTU 2292-93]. (1996). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

Kornieieva М. O., Falatiuk, L. V., Suslyk, L. O., & Melnyk, A. Y. (2017). Посівні якості насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків та типи їхнього успадкування. Новітні агротехнології, (5), 2–2. https://doi.org/10.21498/na.5.2017.122130

Номер

Розділ

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО