DOI: https://doi.org/10.21498/na.1(1).2013.119601

Формування посівів ярого ячменю за параметрами кількості рослин залежно від впливу технологічних факторів

С. П. Бігуляк

Анотація


У статті показано формування агрофітоценозу ячменю залежно від застосованих мінеральних добрив та проведеного позакореневого підживлення мікродобривом «Нутрівант плюс». На основі коваріаційного аналізу доведено ефективність формування посівів за сумісним впливом означених факторів на покращення виживання рослин.

Ключові слова


ярий ячмінь; виживання рослин; кількість рослин; позакореневе підживлення; мікродобриво «Нутрівант плюс»; мінеральні добрива

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гораш О. С. Взаємозв’язок росту і розвитку ячменю з урожайністю та пивоварною якістю залежно від підготовки ґрунту та сівби / О. С. Гораш // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 11. – С. 30-33.

 

2. Гораш О. С. Особливості формування структури урожаю пивоварного ячменю у взаємозв’язку з якістю / О. С. Гораш // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

 

3. Климишена Р. І. Польова схожість та виживання рослин озимого пивоварного ячменю залежно від внесених мінеральних добрив та норм висіву насіння / Р. І. Климишена // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – Вип. 14. – С. 71-73.

 

4. Бабич А. О. Ефективність застосування позакореневих підживлень сої / А. О. Бабич, О. В. Сереветник // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – Вип. 17. – С. 36-41.

 

5. Дзюбенко І. М. Вплив застосування мікродобрив та строків збирання на ураження листя цукрових буряків хворобами / І. М. Дзюбенко, Е. Р. Ермантраут // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – Вип. 17. – С. 89-93.

 

6. Ламан Н. А. Потенциал продуктивности хлебных злаков: Технологические аспекты реализации / Н. А. Ламан, Б. Н. Янушкевич, К. И. Хмурец. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 204-208.
ISSN 2410-1303 (online)