DOI: https://doi.org/10.21498/na.1(1).2013.119316

Вміст білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів, норм і строків внесення добрив

Г. М. Господаренко, М. М. Пташник

Анотація


Досліджено формування вмісту білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів добрив, норм і строків азотних підживлень. Доведено, що зерно жита озимого за оптимального мінерального живлення характеризується хорошими хлібопекарськими властивостями, оскільки вміст білка при внесенні азотних добрив не перевищує 11,5%, але вміст крохмалю при цьому знижується з 61,9 % до 59,6 %.

Ключові слова


жито озиме; мінеральні добрива; білок; крохмаль

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Исмагилов Р. Р. Послеуборочная обработка продовольственного зерна ржи / Р. Р. Исмагилов, А. С. Самигулина, Ш. А. Самигулин // Зерновое хозяйство. – 2001. – № 3.– С. 39-41.

 

2. Кругляков Г. Н. Товароведение продовольственных товаров / Г. Н. Кругляков, Г. В. Круглякова. – Ростов-на-Дону : Март, 1999. – 448 с.

 

3. Манько К. М. Урожайність та якість зерна жита озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах східної частини Лісостепу України : дис. … доктора с.-г. наук : 06.01.04. / Манько Катерина Миколаївна. – Харків, 2011. – 27 с.

 

4. Цюк Ю. В. Формування агроценозу жита озимого та його продуктивності залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу України : дис. … кандидата с.-г. наук : 06.01.09. / Цюк Юлія Володимирівна. – К., 2007. – 172 с.

 

5. Господаренко Г. М. Агрохімія : підручник / Г. М. Господаренко. – К. : Нічлава, 2010. – 350 с.

ISSN 2410-1303 (online)