DOI: https://doi.org/10.21498/na.1(3).2015.118908

Динаміка вмісту хлорофілів у листках цукрових буряків

О. І. Присяжнюк, І. І. Коровко

Анотація


Мета. Визначити закономірності зміни вмісту зелених пігментів у хлоропластах рослин цукрових буряків та їх співвідношення, виявити особливості пігментного комплексу впродовж вегетаційного періоду.

Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний.

Результати. Наведено особливості зміни вмісту хлорофілу в листках цукрових буряків протягом вегетаційного періоду культури. Встановлено, що найінтенсивніше синтез зелених пігментів відбувається у фазу змикання листків, коли їхній вміст досягає максимальних значень – хлорофілу а – 8,620 мг/г, хлорофілу b – 4,15 мг/г. За співвідношенням хлорофілів а і b в їх загальній сумі визначено особливості накопичення того чи іншого пігменту залежно від фази розвитку рослин. Так, у першій половині вегетації культури (фази 4 пар листків та змикання листків у міжряддях) у листках переважає синтез хлорофілу b, тоді як у другій (фази змикання листків у рядках і технічної стиглості) – хлорофілу а.

Висновки. Встановлено, що найменш інтенсивним синтез хлорофілів є на початкових фазах росту й розвитку рослин внаслідок незначної площі листкової поверхні та низького рівня засвоєння ФАР. При цьому на початку вегетації культури (фази 4 пар листків та змикання листків у міжряддях) у структурі зелених пігментів переважає хлорофіл b. Зниження вмісту хлорофілу в 1,3 рази наприкінці вегетації (технологічна стиглість – 6,3 мг/г), порівняно з фазою змикання листків у міжряддях, пояснюється накопиченням в коренеплодах цукрових буряків достатнього запасу цукрів і, як наслідок, – сповільненням фізіологічних процесів та відмиранням старого листя.


Ключові слова


цукрові буряки; хлорофіл; вегетаційний період; фотосинтез

Повний текст:

PDF

Посилання


Musiienko, M. M., Parshykova, T. V., & Slavnyi, P. S. (2001). Spektrometrychni metody v praktytsi fiziolohii, biokhimii ta ekolohii roslyn [Spectrometric methods in practice, physiology, biochemistry and ecology of plants]. Kyiv: Fitotsentr. [in Ukrainian]

Kochubey, S. M. (2001). Organizatsiya fotosinteticheskogo apparata vysshikh rasteniy [The organization of the photosynthetic apparatus of higher plants]. Kyiv: Alterpres. [in Russian]

Andrianova, Yu. E., & Tarchevskiy, I. A. (2000). Khlorofill i produktivnost rasteniy [Chlorophyll and plant productivity]. Moscow: Nauka. [in Russian]

Musiienko, M. M. (2001). Fiziolohiia roslyn [Plant physiology]. (2nd ed., rev.). Kyiv: Fitosotsiotsentr. [in Ukrainian]

Kliachenko, O. L., & Kolomiiets, Yu. V. (2013). Tsukrovi buriaky. Biolohiia. Fiziolohiia. Biotekhnolohiia [Sugar beet. Biology. Physiology. Biotechnology]. Kyiv: NUBiP Ukrainy. [in Ukrainian]

Zhuchenko, A. A. (1990) Adaptivnoe rastenievodstvo (ekologo-geneticheskie osnovy) [Adaptive crop production]. Kishinev: Shtiintsa. [in Russian]

Voitsekhivska, O. V., Kapustian, A. V., Kosyk, O. I., Musiienko, M. M., Olkhovych, O. P., Paniuta, O. O., Parshykova, T. V., & Slavny, P. S. (2010). Fiziolohiia roslyn [Plant physiology]. T. V. Parshykova (Ed.). Lutsk: Teren. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мусієнко М. М. Спектрометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин / М. М. Мусієнко, Т. В. Паршикова, П. С. Славний. – К. : Фітоцентр, 2001. – 199 с.

 

2. Кочубей С. М. Организация фотосинтетического аппарата высших растений / С. М. Кочубей. – К. : Альтерпрес, 2001. – 204 с.

 

3. Андрианова Ю. Е. Хлорофилл и продуктивность растений / Ю. Е. Андрианова, И. А. Тарчевский. – М. : Наука, 2000. – 135 с.

 

4. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин / М. М. Мусієнко. – 2-е вид., випр. та доп. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 391 с.

 

5. Кляченко О. Л. Цукрові буряки. Біологія. Фізіологія. Біотехнологія : монографія / О. Л. Кляченко, Ю. В. Коломієць. – К. : НУБіП України, 2013. – 352 с.

 

6. Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы) / А. А. Жученко. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 432 с.

 

7. Фізіологія рослин : практикум / О. В. Войцехівська, А. В. Капустян, О. І. Косик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Паршикової. – Луцьк : Терен, 2010. – 420 с.

ISSN 2410-1303 (online)