DOI: https://doi.org/10.21498/na.1(3).2015.118788

Аномалії розвитку кошика соняшнику у разі застосування гербіциду Євро-Лайтнінг

О. І. Присяжнюк, C. Г. Димитров

Анотація


Мета. Встановити закономірності прояву аномальних змін росту й розвитку рослин соняшнику за різних норм застосування гербіциду Євро-Лайтнінг.

Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний.

Результати. На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що застосування різних доз гербіциду Євро-Лайтнінг викликає зміни форми кошику соняшнику, але подальше пророщування насіння з рослин з деформованим кошиком дозволило отримати нормально розвинене потомство. Найбільш часто ми зустрічали різні види деформації кошика за умови застосування підвищених норм препарату, що становило 14,0 шт. на 1000 рослин, тобто на 6,7 шт. більше, ніж за умови застосування рекомендованих виробником доз внесення. Отримані рівняння дозволяють з високим рівнем точності спрогнозувати на 88–92 % виникнення фенотипових змін на умови використання в посівах соняшнику гербіциду Євро-Лайтнінг. Коефіцієнт кореляції між нормою внесення гербіциду та кількістю рослин з деформованим кошиком має тісну позитивну силу зв'язку: r = 0,92, що свідчить про те, що підвищення дози використання гербіциду призводить до збільшення числа рослин з деформованим кошиком.

Висновки. Застосування підвищених норм витрати гербіциду Євро-Лайтнінг (2,0 л/га), або ж його нерівномірне внесення призводить до збільшення кількості аномальних змін у стійких до нього популяцій незалежно від гібрида соняшнику вдвічі порівняно з рекомендованою нормою. Встановлені рівняння регресії між нормами застосування гербіциду й кількістю рослин з ушкодженнями кошика дозволяють на 88–92 % спрогнозувати виникнення аномальних змін за використання в посівах соняшнику гербіциду Євро-Лайтнінг.


Ключові слова


соняшник; стійкість; фітотоксичність; гербіциди; імідазолін; коефіцієнт кореляції; математична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolesnichenko, B. P. (2006). Current state and prospects of development of Russian market of sunflower. Maslichnye kul'tury [Oilseed crops], 1, 132–133. [in Russian]

Krivoshlykov, K. M. Analysis of the existing state and oilseeds production prospects in the Russian Federation. In Aktual'nye voprosy selektsii, tekhnologii i pererabotki maslichnykh kul'tur: sbornik dokladov 3 mezhdunar. konf. molodykh uchenykh i spetsialistov [The relevant issues of breeding, technology and processing of oilseed crops: proceedings of the 3rd International Conference of Young Researchers and Experts]. (рр. 77–87). March 28–30, 2005, Krasnodar, Russia: VNIIMK. [in Russian]

Shkrud, R. I. (1999). Ecologization of sunflower production in southern Ukraine. Zbirnyk naukovykh prats Mykolaivskoi derzhavnoi silskohospodarskoi stantsii [Proceedings of the Mykolaiv State Agricultural Station]. (pp. 111–114). Kyiv: BMT. [in Ukrainian]

Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannia v Ukraini [The list of pesticides and agrochemicals permitted for use in Ukraine]. (2006). Kyiv: Yunivest Marketynh. [in Ukrainian]

Tekhnologiya vozdelyvaniya podsolnechnika [Sunflower cultivation technology]. (2006). Kiev: Syngenta seeds. [in Russian]

Rekomendatsii po primeneniyu imidozolinonovykh gerbitsidov na posevakh zernobobovykh kul'tur v Ukraine [Recommendations for the use of imidazoline herbicides on crops of leguminous crops in Ukraine]. (2005). Kiev: BASF, 2003. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Колесниченко Б. П. Современное состояние и перспективы развития российского рынка подсолнечника / Б. П. Колесниченко // Масличные культуры. – 2006. – Вып. 1. – С. 132–133.

 

2. Кривошлыков К. М. Анализ сложившегося состояния и перспектив производства масличного сырья в Российской Федерации / К. М. Кривошлыков // Актуальные вопросы селекции, технологии и переработки масличных культур : сб. докладов 3-й междунар. конф. молодых учёных и специалистов (28–30 марта 2005 г., г. Краснодар). – Краснодар : ВНИИМК, 2005. – С. 77–87.

 

3. Шкрудь Р. І. Екологізація виробництва соняшника на півдні України / Р. І. Шкрудь // Збірник наукових праць Миколаївської державної сільськогосподарської станції. – К. : БМТ, 1999. – С. 111–114.

 

4. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. – К. : Юнівест Маркетинг, 2006. – 351 с.

 

5. Технология возделывания подсолнечника. – К. : Syngenta seeds, 2011. – 66 с.

 

6. Рекомендации по применению имидозолиноновых гербицидов на посевах зернобобовых культур в Украине. – К. : BASF, 2003. – 95 с.

ISSN 2410-1303 (online)