DOI: https://doi.org/10.21498/na.1(4).2016.118316

Бази даних технологій вирощування біоенергетичних культур

О. І. Присяжнюк, О. Ю. Половинчук, О. П. Шевченко

Анотація


Мета. Розробити інформаційну комп’ютерну систему управління базами даних вирощування біоенергетичних культур.

Методи. Теорія дослідження операцій, графічні схеми та методи лінійного програмування.

Результати. На основі проведених досліджень розроблено та опрацьовано основні модулі баз даних інформаційної системи наукового супроводу технологічного процесу вирощування біоенергетичних культур, зокрема вимоги до інтерфейсу бази даних, форми подання інформації, створено види запитів до системи баз даних та сценарії взаємодії користувача з системою баз даних. Визначено табличні форми баз даних «Сорти та гібриди біоенергетичних культур», «Погодні умови вирощування біоенергетичних культур», Система удобрення», «Система захисту біоенергетичних культур», «Система обробітку ґрунту», «Технологічні операції» та «Економічна ефективність вирощування біоенергетичних культур». Розроблено алгоритми роботи баз даних та сценарії взаємодії з користувачем.

Висновки. Розроблені табличні форми та сценарії їх наповнення та взаємодії з користувачем баз даних технологічного процесу вирощування біоенергетичних культур дають можливість з високою точністю спрогнозувати перебіг процесів росту й розвитку рослин та рекомендувати проведення додаткових агрозаходів, орієнтуючись на багаторічні дані по вирощуванню біоенергетичних культур у конкретному господарстві. Ведення баз даних окремо по кожному полю вирощування біоенергетичних культур забезпечує можливість накопичення та оперативного опрацювання значного масиву аналітичної інформації.


Ключові слова


бази даних; біоенергетичні культури; технологія вирощування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ermantraut, E. R., Prysiazhniuk, O. I., & Shevchenko, I. L. (2007). Statystychnyi analiz ahronomichnykh doslidnykh danykh v paketi Statistica 6.0 [Statistical analysis of agronomic study data in the Statistica 6.0 software suite]. Kyiv: PolihrafKonsaltynh. [in Ukrainian]

Lysohorov, K. S. (2003). System of precise farming on reclaimed lands: present state and prospects of implementation in farms of AIC of Ukraine. Tavriiskyi naukovyi visnyk [Tavria Scientific Bulletin], 27, 59–62.

Heoinformatsiini systemy: konspekt lektsii dlia studentiv 5-ho kursu spetsialnosti 8.10010203 «Mekhanizatsiia silskoho hospodarstva» dennoi i zaochnoi formy navchannia [Neoinformational systems: manual]. (2012). Sumy: SNAU. [in Ukrainian]

Roik, M. V., Sinchenko, V. M., Fuchylo, Ya. D., Pyrkin, V. I., Hanzhenko, O. M., Humentyk, M. Ya., … Melnychuk, H. A. (2015). Enerhetychna verba: tekhnolohiia vyroshchuvannia ta vykorystannia [Energy willow: technology of growing and utilisation]. Vinnytsia: Nilan-LTD. [in Ukrainian]

Shevchenko, I. L. (2007). Support system for breeding process INTESEL 1.0. Naukovì pracì Ìnstitutu cukrovih burâkìv [Scientific papers of the Institute of sugar beet], 9, 263–266. [in Ukrainian]

Prysiazhniuk, O. I., & Polovynchuk, O. Yu. (2013). Development of database for technological process of growing sugar beet. Naukovì pracì Ìnstitutu bìoenergetičnih kulʹtur i cukrovih burâkìv [Scientific papers of the Institute of bioenergy crops and sugar beet], 17(2), 377–382. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ермантраут Е. Р. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica 6.0 / Е. Р. Ермантраут, О. І. Присяжнюк, І. Л. Шевченко. – К. : ПоліграфКонсалтинг, 2007. – 56 c.

 

2. Лисогоров К. С. Система точного землеробства на меліорованих землях – сучасний стан та перспективи реалізації в господарствах АПК півдня України / К. С. Лисогоров // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. – Херсон : Айлант, 2003. – Вип. 27. – С. 59–62.

 

3. Геоінформаційні системи : конспект лекцій для студентів 5-го курсу спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» денної і заочної форми навчання. – Суми : СНАУ, 2012. – 117 с.

 

4. Енергетична верба: технологія вирощування та використання / М. В. Роїк, В. М. Сінченко, Я. Д. Фучило [та ін.] ; за ред. В. М. Сінченко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 340 с.

 

5. Шевченко І. Л. Система супроводження селекційного процесу INTESEL 1.0 / І. Л. Шевченко // Наукові праці Ін-ту цукрових буряків : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 263–266.

 

6. Присяжнюк О. І. Розробка баз даних технологічного процесу вирощування цукрових буряків / О. І. Присяжнюк, О. Ю. Половинчук // Наукові праці Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. пр. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – Вип. 17, Т. 2. – С. 377–382.

ISSN 2410-1303 (online)