DOI: https://doi.org/10.21498/na.1(4).2016.118204

Вплив вологості ложа для пророщування насіння проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на інтенсивність його проростання

В. А. Доронін, Ю. А. Кравченко, Г. С. Гончарук, В. В. Доронін, Т. В. Шевченко, Л. М. Карпук

Анотація


Мета. Дослідження впливу вологості ложа в процесі пророщування насіння проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на інтенсивність його проростання.

Методи. Лабораторний, аналітичний та статистичний.

Результати. Доведено, що ступінь зволоження ложе для пророщування насіння впливає на інтенсивність його проростання. Найінтенсивніше воно проростало за вологості ложе від 20 до 30 мл води на одну кювету. На 11-й добу після сівби за вологості 20–25 мл/кювету води отримано 15–16 сходів, а за вологості 30 мл/кювету води – 17 сходів або відповідно 88–89 % та 89 % від загальної кількості пророслого насіння. Збільшення кількості води до 35 мл та зменшення до 15 мл на кювету кількість насіння, що проросло зменшилася. Аналогічні результати отримано й щодо інтенсивності проростання насіння проса лозовидного в інші доби обліку. Фактично на 20-у добу після сівби було отримано сходи з усього насіння, яке здатне проростати. З’ясовано, що як недостатнє, так і надмірне зволоження ложа за пророщування насіння проса лозовидного впливало на інтенсивність його проростання, але не було вирішальним для значного зниження стану спокою насіння та збільшення кількості проростків.

Висновки. Ступінь зволоження ложе для пророщування насіння впливає на інтенсивність його проростання. Найінтенсивніше воно проростало за вологості ложа від 20 до 30 мл води на одну кювету.


Ключові слова


вологість ложа; проростання насіння; фільтрувальний папір; дата обліку; кювета

Повний текст:

PDF

Посилання


Dumych, V. V., Zhurba, H. I., & Kurylo, V. L. (2013). Technical and technological measures to establishing energy plantations of miscanthus under the conditions of Polissia (Ukraine). Naukovì pracì Ìnstitutu bìoenergetičnih kulʹtur i cukrovih burâkìv [Scientific papers of the Institute of bioenergy crops and sugar beet], 19, 37–42. [in Ukrainian]

Moroz, O. V., Smirnykh, V. M., Kurylo, V. L., Gerasymenko, Yu. P., Mostyovna, N. A., Gorobets, A. M., & Kulyk, M. I. (2011). Svitchgras as a new phytoenergy crop. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 3, 12–14. [in Ukrainian]

Roik, M., Kurylo, V., Humentyk, M., Hanzhenko, O., & Kvak, V. (2011). Effectiveness of grow of hair productivity energetic crops for production bio fuel. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ahronomiia [Bulletin of Lviv National Agrarian University. Agronomy], 15, 85–90. [in Ukrainian]

Nasinnia tsukrovykh buriakiv. Metody vyznachennia skhozhosti, odnorostkovosti ta dobroiakisnosti: DSTU 2292-93 [Sugar beet seeds. Methods for assessment of germination, monogermity, and purity. State standard 2292-93]. (1995). Kyiv: Derzhstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

Doronin, V. A., Kravchenko, Yu. A., Busol, M. V., Doronin, V. V., & Boiko, I. I. (2014). Sugar beet seed germination improved method. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 6, 16–17. [in Ukrainian]

Nasinnia silskohospodarskykh kultur. Metody vyznachennia yakosti: DSTU 4138 2002 [Seed of agricultural plants. Methods for seed testing. State standard 4138 2002]. (2003). Kyiv: Derzhstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

Doronin, V. A., Orlov, S. D., & Busol, M. V. (2007). Udoskonalennia metodu vyznachennia yakosti nasinnia kormovykh buriakiv [Improved method of quality measurement for fodder beet]. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 5, 5–6. [in Ukrainian]

International Seed Testing Association (2016). International Rules for Seed Testing. Edition 2016. Bassersdorf, Switzerland : ISTA.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Думич В. В. Техніко-технологічні заходи для закладання енергоплантацій свічграсу в умовах Полісся України / В. В. Думич, Г. І. Журба, В. Л. Курило // Наукові праці Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. пр. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – Вип. 19. – С. 37–42.

 

2. Свічграс як нова фітоенергетична культура / О. В. Мороз, В. М. Смірних, В. Л. Курило [та ін.] // Цукрові буряки. – 2011. – № 3. – С. 12–14.

 

3. Ефективність вирощування високопродуктивних енергетичних культур / М. Роїк, В. Курило, М. Гументик [та ін.] // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія : Агрономія. – 2011. – № 15. – С. 85–90.

 

4. Насіння цукрових буряків. Методи визначення схожості, одноростковості та доброякісності : ДСТУ 2292-93 (ГОСТ 22617.2-94). – Взамін ГОСТ 22617.2-77. – [Чинний з 1996–01–01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 8 с. – (Національні стандарти України)

 

5. Удосконалення методу визначення схожості насіння цукрових буряків / В. А. Доронін, Ю. А.Кравченко, М. В. Бусол [та ін.] // Цукрові буряки. – 2014. – № 6. – С. 16–17.

 

6. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості : ДСТУ 4138‑2002. – [Чинний від 2004-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. –173 с. – (Національні стандарти України)

 

7. Доронін В. А. Удосконалення методу визначення якості насіння кормових буряків / В. А. Доронін, С. Д. Орлов, М. В. Бусол // Цукрові буряки. – 2007. – № 5. – С. 5–6.

 

8. International Rules for Seed Testing / International Seed Testing Association. Edition 2016. – Bassersdorf, Switzerland : ISTA, 2016. – 288 р.

ISSN 2410-1303 (online)