Іваніна, В. В., і І. М. Коротенко. «Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення і ланки сівозміни». Новітні агротехнології, т. 11, вип. 1, Травень 2023, doi:10.47414/na.11.1.2023.277356.