Іваніна, В. В. і Коротенко, І. М. (2023) «Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення і ланки сівозміни », Новітні агротехнології, 11(1). doi: 10.47414/na.11.1.2023.277356.