Іваніна, В. В., і І. М. Коротенко. 2023. «Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення і ланки сівозміни». Новітні агротехнології 11 (1). https://doi.org/10.47414/na.11.1.2023.277356.