Іваніна, В. В., & Коротенко, І. М. (2023). Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення і ланки сівозміни . Новітні агротехнології, 11(1). https://doi.org/10.47414/na.11.1.2023.277356