(1)
Іваніна, В. В.; Коротенко, І. М. Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення і ланки сівозміни. na 2023, 11.