DOI: https://doi.org/10.21498/na.1(1).2013.119647

Обґрунтування елементів технології вирощування сафлору красильного в умовах Лісостепу західного

В. Я. Хоміна

Анотація


В статті наведено результати досліджень з вивчення впливу розміщення рослин на одиниці площі, а саме: ширини міжрядь та кількості рослин на метр погонний на урожайність насіння сафлору красильного. Показано також залежність урожайності від способу збирання та застосування регуляторів росту рослин для обробки насіння перед сівбою і обприскування вегетуючих рослин у фазі розетки листків.

Ключові слова


ширина міжрядь; кількість рослин; спосіб збирання; урожайність; регулятор росту

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шотт П.Р. Сафлор красильный ценная масличная и лекарственная культура / П.Р. Шотт // Пища. Экология. Качество. – Новосибирск, 2002. – С. 299-300.

 

2. Минкевич И.А. Сафлор / И.А. Минкевич. – Краснодар: Краев. изд-во, 1939. – С. 21.

 

3. Corleto A. Introduzione del cartamo nelle rotazioni del Meridione / A. Corleto. – Inform.agr, 2001. An. 57. – № 27. – Р. 28-31.

 

4. Вирощування сафлору красильного на Півдні України: практичні рекомендації / [Ушкаренко В. О.]; Під ред. П. Н. Лазер, О. Л. Рудік, М. І. Федорчук, Е. Г. Філіпов та ін. // Практичні рекомендації. – Херсон: Видавництво ПП «ЛТ-Офіс», 2012. – 28 с.

 

5. Бойко К. Я. Формирование урожайности сафлора сорта Солнечный в зависимости от агроприемов выращивания / К. Я. Бойко, А. Е. Минковский, А. И. Поляков / Збірник наукових праць Інституту олійних культур УААН. – Запоріжжя, 2003. – Вип.8. – С. 222-225.

 

6. Адамень Ф. Вплив застосування гербіцидів на ріст, розвиток та врожайність сафлору красильного в незрошуваних умовах Півдня України./ Ф. Адамень, І. Прошина // Таврійський науковий вісник. – Вип. 83. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – С. 19-23.

 

7. Федорчук М. І. Вплив строків сівби на продуктивність рослин сафлору красильного в умовах зрошення Півдня України / І. Федорчук, Є. Філіпов // Таврійський науковий вісник. – Вип. 83. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 137-141.
ISSN 2410-1303 (online)